Open brief over aanvallen op kerken in Israël

Vrienden van Sabeel Nederland heeft naar aanleiding van de publiciteit rondom geweld tegen christenen en kerken in Israël samen met Kairos Palestina Nederland een open brief geschreven aan de Nederlandse Kerken.

In deze brief wordt ingegaan op de achtergronden van dit geweld en opgeroepen tot inzet voor de joods-christelijke betrekkingen en opkomen voor een rechtvaardige vrede.

De bijlage bij deze open brief maakt veel achtergrondmateriaal toegankelijk.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.