Open brief van de kerkleiders over annexatie

De christenen in Bethlehem waarschuwen: ‘De annexatie kan de laatste strohalm zijn wanneer het gaat om een levensvatbare christelijke aanwezigheid in Palestina, alsmede het streven om in vrijheid, onafhankelijkheid, waardigheid en gelijkheid te leven in ons thuisland in overeenstemming met internationaal recht.’

Handhaafrecht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker (Jeremia 22:3)

Wij schrijven deze brief in onze hoedanigheid van geestelijke leiders van verschillende christelijke gemeenschappen in het gebeid van Bethlehem. De regering van Israël heeft het plan om meer bezet Palestijns land te annexeren. Volgens de informatie die zij hebben vrijgegeven zou dit proces op 1 juli beginnen. Voor Palestina, Bethlehem en in het bijzonder voor zijn christelijke bevolking, zal dit nieuwe proces van annexatie buitengewoon catastrofaal zijn.

Al spoedig na de bezetting van 1967 annexeerde Israël meer dan 20.000 dunums (2000 hectare) land in de noordelijke delen van Bethlehem, Beit Jala en Beit Sahour, voor de bouw van illegale koloniale nederzettingen. Dit verhinderde in hoge mate onze mogelijkheden als gemeenschappen te groeien. Zij hebben al een van de belangrijkste christelijke godsdienstige plaatsen van Bethlehem geannexeerd, het Mar Elias klooster, en Bethlehem afgescheiden van Jeruzalem, voor de eerste keer in de 2000 jaar van christelijke geschiedenis in het Heilige Land.

Een van de weinige gebieden die overbleef voor onze uitbreiding, alsmede voor landbouw en voor gezinnen om eenvoudig van de natuur te genieten zijn de valleien van Cremisan en Makhrour, beide gelegen aan de westkant van ons stedelijk gebied en die nu bedreigd worden met annexatie door de Israëlische autoriteiten. Dit zal het privébezit van honderden van onze parochianen betreffen. In de Cremisan Vallei houden we ook godsdienstige activiteiten. Er is een school die verzorgd wordt door Salesiaanse zusters en bovendien een historisch klooster. Het gebied westelijk van Bethlehem is ook in gevaar, waar verscheidene van onze gemeenteleden generaties lang landbouw bedreven hebben en dit omvat ook de Tent of Nations in Nahhalin. Tegelijkertijd, en in overeenstemming met de originele kaarten van het plan  van de Verenigde Staten, zijn er bedreigingen tegen het oostelijke deel van Bethlehem, met inbegrip van het gebied van Ush Ugrab van Beit Sahour, waar al jaren sprake is van de bouw van een kinderziekenhuis voor de plaatselijke gemeenschap.

Onze grootste zorg is dat de annexatie van deze gebieden nog meer mensen zal aanzetten te emigreren. Bethlehem, omgeven door muren en nederzettingen, voelt al aan als een open gevangenis. Annexatie betekent, dat de gevangenis nog kleiner zal worden, zonder enige hoop op een betere toekomst.

Dit is diefstal van land! We spreken over land dat grotendeels privébezit is en dat onze families in bezit hebben, geërfd en gedurende honderden jaren hebben bewerkt. De meeste van onze gemeenteleden hebben elk vertrouwen in wereldse machten verloren. Zij voelen zich zonder hoop en zonder hulp, zoals tot uiting komt in de woorden van een gemeentelid deze maand toen hij naar zijn land keek dat werd opgeslokt door Israëlische bulldozers die de weg baanden voor meer uitbreiding van de muur: ”Het is verwoestend. Je ziet bulldozers je land kapot maken en je kunt niets doen. Niemand houdt hen tegen”.

Onze gemeenteleden geloven niet langer dat er iemand is die moedig opkomt voor recht en vrede en het ongelofelijke onrecht stopt dat voor je ogen plaatsvindt. De mensenrechten van Palestijnen worden sinds tientallen jaren geschonden. Hoop is een steunpilaar van ons geloof, maar dit wordt ernstig aangetast ten gevolge van de daden van hen die beweren op te komen voor de christenen in het Midden-Oosten. In de praktijk kan de annexatie de laatste druppel zijn wanneer het gaat om een levensvatbare christelijke aanwezigheid in Palestina, alsmede het nationale streven om te leven in vrijheid, onafhankelijkheid, waardigheid en gelijkwaardigheid in ons thuisland, in overeenstemming met internationaal recht.

Niemand kan beweren dat hij niet wist wat de gevolgen zijn van de annexatie voor Palestina in het algemeen en Bethlehem in het bijzonder. Wij voelen de last van de geschiedenis op onze schouders om de christelijke aanwezigheid te bewaren in het land waar het allemaal is begonnen. Zoals wij doorgaan onze hoop en ons vertrouwen te vestigen op God, roepen wij de leiders van deze wereld op dit ernstige onrecht te stoppen. Wij blijven ons inzetten voor vrede met gerechtigheid en vinden kracht in de steun van velen in de wereld, in het bijzonder de steun van veel kerken. Wij hopen dat de wereld beslissende en concrete actie onderneemt om dit onrecht te stoppen en voorwaarden verschaft om hoop te herstellen voor een toekomst van recht en vrede die dit land verdient.

Br.. Yacoub Abu Sada – ‘Theotokos’ Melkitische Kerk Bethlehem
Br.. Issa Musleh –Grieks Orthodoxe Kerk Beit Sahour
Br.. Hanna Salem – Katholieke Kerk van de Aaankondiging Beit Jala
Br. Bolous Al Alam – H. Maria Grieks Orthodoxe Kerk Beit Jala
Ds. Ashraf Tannous –Evangelisch Lutherse kerk van de Reformatie Beit Jala
Br. Suheil Fakhouri – Onze Lieve Vrouwe van de Herders Melkitische Kerk Beit Sahour
ds. Munther Isaac –Evangelisch Lutherse Kerstmis Kerk Bethlehem en Evangelisch Lutherse Kerk Beit Sahour

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.