Opnieuw aanslag op klooster in Israël

Naar het zich laat aanzien hebben jonge joodse extremisten, de zogenaamde ‘heuveltopjongeren’, kwartiermakers van nieuwe illegale settlements opnieuw hun agressie gericht tegen christenen. Vorige week hebben ze zware schade aangericht in de Sint-Stefanuskerk in het Beit Gemal convent van de paters salesianen in het midden van Israël. De paters zijn sinds de 19e eeuw eigenaars van de plaats en stichtten er een landbouwschool voor kansloze jongeren.

Inline afbeelding 1

Derde aanslag

De daders sloegen de glas-in-loodramen met afbeeldingen van het leven van Jezus en een Mariabeeld kapot en ontwijdden het altaar. Dat heeft onder meer het Latijnse Patriarchaat bekend gemaakt. Het nieuws werd verder verspreid door onder meer het Reformatorisch Dagblad en Ha’aretz. Het is de derde keer dat het klooster, 30 kilometer ten oosten van Jeruzalem, werd aangevallen. In december 2015 werd de begraafplaats bij het klooster vernield, in 2013 werd er een brandbom tegen een van de deuren gegooid.

Gamaliël, Paulus en Stefanus

Volgens sommige overleveringen zou zich op de plaats het graf van de heilige Stefanus bevinden. Ook zou de rabbijn Gamaliël hier hebben gewoond. Stafanus geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij was de eerste diaken van de zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen de weduwen en wezen in de eerste christengemeenschap te helpen vedelen. Hierdoor konden de apostelen zich zelf concentreren op preken en lesgeven. Stefanus werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten te hebben beschuldigd van de moord op de Mesjiach. De latere apostel Paulus stemde met zijn executie in.

Stefanus stierf in 35. Volgens een andere legende werden zijn resten in 415 in Jeruzalem ontdekt en overgebracht naar Rome om daar in het graf van een andere diaken, Laurentius van Rome, te worden bijgezet.

Volgens de Handelingen van de Apostelen 22:3, was Gamaliël de leraar van de Apostel Paulus. Gamaliël stond bekend als ruimdenkend en gematigd. In Hand. 5:34 e.v. staat, dat hij vervolging van de jonge christelijke kerk afwees met als motief dat als iets van God afkomstig is men het toch niet kan bestrijden, omdat God het in stand houdt, en als iets niet van God afkomstig is, het op den duur vanzelf zal verdwijnen. Speculaties deden later de ronde dat Gamaliël mogelijk zelf een aanhanger van Jezus is geweest (Clemens Recogn. I,65). Of deze achtergronden de joodse extremisten hebben gemotiveerd om juist dit klooster tot hun doelwit te maken, valt nog niet na te gaan.

‘Heuveltopjeugd’                                                       

De krant Ha’aretz schreef op grond van bronnen van de Rabbi’s for Human Rights dat in Israël sinds 2009 53 moskeeën en kerken zijn aangevallen en beschadigd. Slechts in 9 gevallen werd er iemand in staat van beschuldiging gesteld; in 8 gevallen loopt het onderzoek nog. In juli 2017 achtte een rechtbank een joodse extremist, die behoort tot de zogeheten ‘heuveltopjeugd’, schuldig aan brandstichting in de Kerk van de Vermenigvuldiging van de Broden en de Vissen in Tabgha aan het Meer van Galilea.

Verdrijving van de christenen is het doel

De ‘heuveltopjeugd’ vestigt zich, oogluikend toegestaan door het leger, illegaal op de Westelijke Jordaanoever om er nederzettingen te stichten. Hun doel is verdrijving van de Palestijnen, inclusief de christenen. Hun  voorman rabbijn Benzi Gopstein, heeft al eerder opgeroepen om kerken en kloosters in brand te steken en het Land van christenen en moslims te zuiveren.

Bronnen:

https://www.lpj.org/vandals-desecrate-st-stephen-church-in-beit-gemal/

https://alfredmuller.net/2017/09/27/sint-stefanuskerk-in-israel-opnieuw-doelwit-vandalen/

https://hcef.org/790808311-vandals-desecrate-st-stephen-church-beit-gemal/

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/proces-tegen-ultraorthodoxe-rabbijn

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.