Oproep aan alle voorgangers in de kerken in Nederland

 

  De velden van Efrata bij Beit Sahour, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever,

                                                                         1, 5 kilometer ten oosten van Bethlehem.   

 

Zowel Kairos als Sabeel zijn Palestijnse christelijke organisaties die in de hele wereld werkzaam zijn. De wereldwijde vrienden van Sabeel vindt u hier

Ook Kairos-Sabeel Nederland is onder hen. 

De vrienden van Sabeel in de Verenigde Staten roepen alle kerkelijke leiders in de hele wereld op om in de Adventsperiode en op het Kerstfeest bij kerkdiensten in preken en gebeden aandacht te besteden aan het Palestijnse volk. 

 

Kairos-Sabeel Nederland ondersteunt deze oproep van harte. Op het Kerstfeest zingen we van het Christuskind, geboren in Bethlehem zonder aandacht voor het Bethlehem van vandaag: een Palestijnse stad, omringd door hoge muren, gewond en getekend door bezetting. De moord op de kinderen van Bethlehem wordt vandaag  beraamd en uitgevoerd door de staat Israël.

 

 Scar of Bethlehem, Banksky

 

‘De omstandigheden waren hier toen Jezus werd geboren niet zoveel anders dan vandaag. Ook in zijn tijd en in de plaats waar hij werd geboren  was er sprake een keizerrijk, van bezetting, checkpoints, ondervraging, corruptie, verschil tussen de armen en de rijken, geweld door het leger, muren van vijandigheid en haat, intifada’s, verwoeste steden, vluchtelingen, obsessie met het einde der tijden, religieus geweld en dood. Het lijkt wel alsof het land nooit vrede heeft gekend. De mensen van dit land en deze streek hebben door de eeuwen heen voortdurend geschreeuwd: Wainak Ya Allah? (Waar is onze God?)’

Munther Isaac in “The Other Side of the Wall”.

 

Bidden voor en hopen op vrede in Bethlehem, in de hele wereld, gaat niet zonder vechten voor vrede, met pen en papier, camera, gebed en liedjes van hoop.

 

 

Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht

 

 

Liedboek 465

vocaal theologen ensemble onder leiding van Hanna Rijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.