Oproep aan de Protestantse Kerk

 

 

 

Oud-medewerkers van ICCO roepen de synode die op 17 en 18 november vergadert, op tot een spijtbetuiging aan de Palestijnse kerken, en het nemen van haar verantwoordelijkheid om zich actief in te zetten voor rechtvaardige en duurzame  vrede in Palestina/Israël. 

 

 

 

Vragen van Kairos-Sabeel om tijdens de vergadering van de synode in te mogen spreken of een notitie in te dienen voor de vergadering op 17 en 18 november werden negatief beantwoord. 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.