Palestijnse christenen en theologen stellen de vraag of kerken in het westen nog wel met hen verbonden zijn.

 

In een situatie waarin Israël – na de gewelddadige schending van het internationaal recht door de Kassam Brigades, de militaire tak van de verzetsbeweging Hamas – mogelijk genocide pleegt in Gaza en zeker oorlogsmisdaden begaat volgens het internationaal recht, zwijgen sommige kerken.

 

Hier het hele document.

 

Dietrich Bonhoeffer, Luthers theoloog in Duitsland, was een van de voormannen van de  Bekennende Kirche, een christelijke verzetsbeweging in nazi-Duitsland. Van de kerk verwachtte hij dat zij de daad bij het woord voegt door metterdaad op te komen tegen onrecht en onderdrukking. 

 

Volgens hem gedragen kerken zich in situaties zoals nu in Palestina op drie manieren:

1  Als ware kerk belijden ze Christus ondanks alle gevaarlijke gevolgen (in het geval van Jezus, ter dood gebracht worden door de machthebbers).
2  Als dwalende kerk proberen ze de machten tegemoet te komen door geen duidelijk standpunt in te nemen en 

3 Als valse kerk tonen ze medeplichtigheid met de machten die de betreffende kerk vervolgen. 

 

Als overtuigd pacifist besloot Bonhoeffer tenslotte mee te werken aan een (mislukte) aanslag op Hitler. Hij werd opgepakt en in het voorjaar van 1944 (39 jaar jong) geëxecuteerd door ophanging in de gevangenis van Flossenbürg.

 

 

Dit gedicht stuurde hij vlak voor het Kerstfeest in 1944 vanuit zijn cel naar zijn verloofde en via haar aan zijn ouders en verdere familie.

 

 

Vertaald opgenomen in het Liedboek van de Protestantse Kerk, Lied  511.

 

Door goede machten trouw en stil omgeven,

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,

en met u ingaan in het nieuwe jaar.

 

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,

drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,

o Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

 

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven

met leed gevuld tot aan de hoogste rand,

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven

aan uit uw goede, uw geliefde hand.

 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken

om deze wereld en haar zonneschijn,

leer ons wat is geleden dan herdenken,

geheel van U zal dan ons leven zijn.

 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,

die Gij hier in ons duister hebt gebracht,

breng als het kan ons samen, geef ons vrede.

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,

laat ons dan allerwege horen stijgen

tot lof van U het wereldwijde lied.

 

In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens,

is zeker met ons elke nieuwe dag.

 

Dit delen: