Oproep aan predikanten, pastores en gemeenteleden van de Protestantse Kerk Nederland

Het logo van de PKN met in het midden de vredesduif

 

 

Teken de petitie:

 

Wij, predikanten, pastores en gemeenteleden, leden van de Protestantse kerk in Nederland, vragen de Protestantse Kerk in Nederland om niet weg te kijken van het lijden van de Palestijnen. 

Tot nu was de PKN nogal stil over het extreme geweld dat Israël over Gaza uitstort de afgelopen drie maanden. Het Israëlische geweld is disproportioneel en Israël maakt zich schuldig aan verschillende oorlogsmisdaden, zoals het uithongeren van de bevolking en het gebruik van witte fosfor. Ook wordt de bevolking van Gaza collectief gestraft: burgerdoelen en ‘safe zones’ worden gebombardeerd. Mensen in Gaza zijn nergens meer veilig. Israël onthoudt hun veilig drinkwater en voedsel, mensen dreigen om te komen van honger en dorst. Besmettelijke ziekten verspreiden zich. Ook kerken, ziekenhuizen, scholen en ambulances zijn doelwit. Journalisten worden doelbewust gedood. Dit kan geen zelfverdediging meer genoemd worden.

 

Wij veroordelen het verschrikkelijke geweld van Hamas dat op 7 oktober zoveel onschuldige slachtoffers maakte in Israël. We voelen ons verbonden met hun leed.

 

Waar de terreur van Hamas onmiddellijk werd veroordeeld, zijn de reacties op Israëlische terreur veel aarzelender, of zelfs steunend. Het leidt tot de verbijsterende en beklemmende vraag of de levens van Palestijnen soms minder waard zijn.

We zijn ons bewust van het groeiende antisemitisme dat nooit weg is geweest uit onze samenleving, net als van islamofobie en xenofobie. De recente verkiezingsuitslag onderstreept dit gevaar. Ook dat vraagt om alertheid en heldere afwijzing van discriminatie en haat in alle vormen, zeker ook vanuit kerken. 

 

Begin november zei de scriba van de synode van de PKN,  René de Reuver, in Trouw dat de kerk te vaak heeft weggekeken van het leed van de Palestijnen. Toch sprak De Reuver niet over gebombardeerde kerken, over een moeder en dochter die werden doodgeschoten buiten de katholieke kerk van de Heilige Familie in Gaza, of over een van de dodelijkste bombardementen juist op Kerstavond. Deze stilte doet ons pijn.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.