Oproep van Palestijns-Amerikaanse christenen

Een groep Palestijns-Amerikaanse christenen uit verschillende kerktradities, roepen alle geloofsgemeenschappen op, om Trumps verplaatsing van de Amerikaanse ambassade af te wijzen, om in hun eredienst het uitsterven van de laatste Palestijnse christenen  aan de orde te stellen, om de urgentie van het genocidale optreden tegen de bevolking van Gaza te erkennen en om economische en andere geweldsmiddelen te gebruiken om Israëls Apartheidspolitiek te beëindigen.

Wij, de ondergetekenden, een groep Palestijns-Amerikaanse christenen uit verschillende kerktradities, roepen alle geloofsgemeenschappen op om:

  1. de beslissing van de Trump-regering af te keuren om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en het besluit om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen;

  2. om in uw plaatsen van eredienst, de benarde toestand van Palestijnen, moslims en christenen te verheffen, door te erkennen dat het Israelische beleid van bezetting en apartheid leidt tot het vrijwel uitsterven van de inheemse Christelijke bevolking in Palestina;

  3. de urgentie te erkennen van de beëindiging van Israëls genocidale belegering en aanvallen op de gehele Palestijnse gegijzelde bevolking in de Gazastrook;

  4. economische druk en andere geweldloze middelen te blijven gebruiken om Israël te dwingen zijn apartheidspraktijken en -beleid tegen het Palestijnse volk te beëindigen.

Bron: http://mondoweiss.net/2018/04/palestinian-christians-communities/

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.