Oproep van Stapelen: Onopgeefbaar verbonden met vrede en recht

Op 29 april jl. kwam een aantal mensen van Vrienden van Sabeel Nederland en verwante organisaties bij elkaar in Kasteel Stapelen in Boxtel bij de Paters Assumptionisten. Dit gebeurde op initiatief van Kairos Palestina Nederland.

Deze bijeenkomst was gericht op het ondersteunen van activiteiten die kunnen bijdragen aan rechtvaardige vrede in Palestina en Israël.

In de ‘Oproep van Stapelen’ is een groot aantal handelings-perspectieven aangegeven waarmee mensen uit kerken en anderen in de samenleving kunnen laten blijken dat zij rechtvaardige vrede krachtig steunen.

Aanbevelingen hebben betrekking op:
– reizen naar het gebied;
– eerlijke handel en producten;
– recht en rechtvaardige vrede;
– theologie.

Dit is de tekst van de volledige oproep:

Oproep van Stapelen

In antwoord op de oproep van de Palestijnse christenen zoals verwoord in het Kairos document van december 2009 roepen ondergetekenden, deelnemers aan een bijeenkomst in kasteel Stapelen, Boxtel op 29 april 2015, iedereen op tot krachtige inspanningen die recht en vrede voor Palestijnen en Israëli dichterbij brengen.

Vrede voor alle betrokkenen is alleen mogelijk indien alle bewoners van Palestina en Israël op basis van volstrekte gelijkwaardigheid en gelijke rechten kunnen leven.

In aansluiting bij het Kairos document roepen wij daarom allen die zoeken naar recht en vrede op om zich krachtig in te zetten voor

Kom en Zie

Zie de werkelijkheid van de bezetting van Palestina en het leven van Palestijnen die hen volstrekt rechteloos heeft gemaakt. Ga waar mogelijk in gesprek met mensen die leven onder deze druk. Stel je op de hoogte. Beoordeel het reisaanbod met een kritische blik en ga zo nodig in gesprek met je reisaanbieder.

Let bij reizen vooral op de vele mogelijkheden gebruik te maken van Palestijnse touroperators en gastvrijheid van plaatselijke gemeenschappen in plaats van deelname aan eenzijdige reizen met Israëlische touroperators. Maak waar mogelijk gebruik van de Palestijnse Alternatieve Toerisme Groep (atg.ps) voor toeristische diensten. Zie ook travelpalestine.ps.

Ondersteun of doe mee aan het EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme Palestine and Israel), een programma van de Wereldraad van Kerken, eappi.org)

Eerlijke handel, economische ondersteuning en vermijden van verkeerde investeringen en producten

Investeer in op vrede en (economische en sociale) rechtvaardigheid gerichte activiteiten die tevens toekomstwaarde hebben.

Trek investeringen terug die gericht zijn op het aanvaarden, bestendigen en versterken van de status quo van de bezetting.

Doe investeringen die betekenis hebben voor het versterken van de Palestijnse economie en samenleving. Ondersteun bijvoorbeeld de Olijfboomcampagne (planteenolijfboom.nl)

Kies waar mogelijk voor Palestijnse producten.

Zie af van het kopen van Israëlische producten die geproduceerd zijn in bezet gebied, barcode begint met 729: Oost Jeruzalem en nederzettingen op de Westbank. Bij twijfel over de herkomst: zoek alternatieve producten van betrouwbare herkomst elders.

Oriënteer je op zulke producten op daarvoor ingerichte informatiebronnen, zoals die van docP.nl Hierop staat onder meer informatie over levensmiddelen en medicijnen.

Recht en rechtvaardige vrede

Wees solidair met slachtoffers ongeacht hun nationaliteit of godsdienstige achtergrond. Informeer je omgeving over het dagelijkse structurele geweld en de rechteloosheid van mensen die leven onder de bezetting.

Geef daarbij in het bijzonder aandacht aan het schenden van rechten van kwetsbare groepen zoals kinderen. palestijnsekinderencoalitie.org.

Informeer je bij en steun zowel Palestijnen als Israëli die opkomen voor rechtvaardige vrede.  Verzet je tegen propaganda en eenzijdige berichtgeving. Palestijnse en Israëlische vredesgroepen geven goede informatie; Israëlische onder meer via SIVMO en Palestijnse bronnen onder meer via werkgroep Kairos Palestina Nederland.

Steun organisaties die opkomen voor eerlijke handel (o.a. Who Profits, AIC, Al Haq, BNC).

Vraag je kerkleider hier aandacht aan te geven en spreek hierover met politieke vertegenwoordigers

Theologie

Ontmasker theologische ideologieën die het recht op het land eenzijdig aan joden toekennen en aan anderen ontzeggen, ook aan hen die sinds mensenheugenis in het land wonen.

Ondersteun vieringen, manifestaties en gesprekken die de Palestijnse werkelijkheid van vandaag de dag laten zien.
Werkgroep Kairos Palestina Nederland 

Vrienden van Sabeel Nederland 

Christian Peacemaker Teams Nederland

Enschede voor Vrede

Ondersteund door DocP

Mei 2015

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.