Oproep voor ziekenhuis in Gaza

De situatie in Gaza is nijpend. Ook in ziekenhuizen is de situatie ernstig. Daarom geven we onderstaande oproep van de Stichting Palestina graag aan u door.

Waarde vriendin, vriend,

Nadere uitleg lijkt mij helaas overbodig: “ons” ziekenhuis in Gaza – het Dar Essalam in Khan Younis- draait overuren om de gevolgen van de barbaarse Israelische bombardementen te bestrijden. De druk is immens, veel materiaal raakt op.

Drie dagen geleden hebben wij een eerste donatie naar het ziekenhuis kunnen overmaken uit onze noodhulp-pot, een reserve die we altijd achter de hand moeten houden voor een snelle reactie op een dringende oproep. Gelukkig hebben we een aantal vaste donateurs die met een maandelijks bedrag er zorg voor dragen dat er altijd wat geld beschikbaar blijft.

De noodhulp-pot moet nu snel aangevuld worden, maar nog veel meer geld is nodig om nu direct noodzakelijke hulp te kunnen bieden aan de bewoners van de Palestijnse Gazastrook.

Daarom deze dringende oproep voor donaties én voor de verdere verspreiding van dit bericht.

Giften zijn welkom op de bankrekening NL94 INGB 0006 3603 64 op naam van stichting Palestina. onder vermelding van “noodhulp”.  De stichting is IBAN erkend door de Belastingdienst.

Met kameraadschappelijke groet,

Stichting Palestina,

Benji de Levie (voorzitter)

PS Meer info op www.rotterdamvoorgaza.nl en www.rotterdamvoorpalestina.nl

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.