Opstaan en wel meteen! – over Kumi Now!

Het lijden van het Palestijnse volk gaat maar door en op de meedogenloosheid van de bezetter lijkt geen maat meer te staan.  Wij in het Westen worden moe van ons vergeefse zwoegen en zijn er soms neerslachtig van. Maar dan komen onze Palestijnse broeders en zusters met een nieuw elan, een vers plan,  een nieuw project Kumi Now! Nu ook in Nederland!

De Bijbelvaste lezers onder u kennen ongetwijfeld dat verhaal wel van Talitha, het meisje dat door Jezus wordt gemaand op te staan, hoewel ze dood lijkt. Wel, het vredesproces tussen Palestina en Israël lijkt ook morsdood, niettemin zeggen onze Palestijnse vrienden: sta op, kom uit uw luie stoel en ga weer vol bevlogenheid aan de slag. Als zij, die Palestijnen dus, niet bij de pakken gaan neerzitten, dan kunnen wij ons dat zeker niet veroorloven.  Aan het werk dus, want hoewel uitzichtloos is het allemaal niet hopeloos!
Wanneer U de website van het project opent dan ziet u een serie positieve acties om het leed van de bezetting in al zijn facetten voor het voetlicht te brengen. Dat varieert van brieven naar de Knesset schrijven tot andere vormen van roepen om gerechtigheid. Lees en  beweeg…
Vanaf nu kunt u niet alleen meeleven met Kumi Now, maar ook en mee doen. Elke week verschijnt er een Nederlandse samenvatting van het onderwerp van die week met suggesties voor geweldloze actie die u in Nederland kunt ondernemen. 
week 20 Vrouwen in Gaza
week 19 Hebron/Al-Khalil
week 18 119 keer verwoest – en herbouwd
week 17 Sta op voor de rechten van Palestijnse burgers in Israël
week 16 Kumi Care
week 15 Een Hewlett Packard vrije kerk
week 14 De schending van het Internationaal Recht in Oost-Jeruzalem

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.