Close

19 november 2018

Opstaan en wel meteen! – over Kumi Now

Het lijden van het Palestijnse volk gaat maar door en op de meedogenloosheid van de bezetter lijkt geen maat meer te staan.  Wij in het Westen worden moe van ons vergeefse zwoegen en zijn er soms neerslachtig van. Maar dan komen onze Palestijnse broeders en zusters met een nieuw elan, een vers plan,  een nieuw project Kumi Now!

De Bijbelvaste lezers onder u kennen ongetwijfeld dat verhaal wel van Talitha, het meisje dat door Jezus wordt gemaand op te staan, hoewel ze dood lijkt. Wel, het vredesproces tussen Palestina en Israël lijkt ook morsdood, niettemin zeggen onze Palestijnse vrienden: sta op, kom uit uw luie stoel en ga weer vol bevlogenheid aan de slag. Als zij, die Palestijnen dus, niet bij de pakken gaan neerzitten, dan kunnen wij ons dat zeker niet veroorloven.  Aan het werk dus, want hoewel uitzichtloos is het allemaal niet hopeloos!
Wanneer U de website van het project opent dan ziet u een serie positieve acties om het leed van de bezetting in al zijn facetten voor het voetlicht te brengen. Dat varieert van brieven naar de Knesset schrijven tot andere vormen van roepen om gerechtigheid. Lees en  beweeg…
%d bloggers liken dit: