Over ons

Wat we doen

Ons doel is om handen en voeten te geven aan oproepen van Palestijnen om met geweldloze middelen, bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Bestuur

Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit 14 personen.

Werkgroep theologie

De werkgroep maakt en vraagt ruimte voor de stem van het Palestijnse volk, vertaalt Palestijnse bevrijdingstheologen en zoekt het gesprek met de kerken.

Anbi

Wij voldoen aan de wettelijke eisen die aan een stichting gesteld worden.

SABEEL JERUSALEM & KAIROS PALESTINA

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

Wat we doen

Sinds 2016 gaan Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina samen in één organisatie, Kairos-Sabeel Nederland. Doel is handen en voeten te geven aan oproepen van Palestijnen en van met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.


Wij steunen de Palestijnen

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.


Rechtvaardige vredesregeling

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

 

Wij onderschrijven…

Wij onderschrijven de eisen die aan BDS-acties gekoppeld zijn: het verwijderen van de Apartheidsmuur van Palestijns grondgebied, het beëindigen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

 

Informeren van christelijke kerken

Kairos-Sabeel Nederland tracht deze doelen te bereiken door het geven van relevante informatie met name aan christelijke kerken en hun leden en voorts aan maatschappelijke organisaties en aan de politiek in al zijn geledingen. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor steun aan Palestijnse christenen en solidariteit met het Palestijnse volk is een tweede kerntaak.

 

Wij willen graag inspireren

Wij stimuleren ‘Come and See’ reizen,  verspreiden regelmatig nieuwsbrieven aan een achterban van honderden sympathisanten, houden een website aan, nodigen Palestijnse en Israëlische sprekers w.o. theologen uit om in Nederland deel te nemen aan conferenties en informatiedagen, onderhouden contacten in het internationale netwerk, en organiseren zelf of met anderen thema dagen.

 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit:

 
Hans van Alphen

Johan van den Berg

Kees Blok

Carla Borgers

Marijke Egelie-Smulders

Dick Gaasbeek

Marijke Gaastra

Jan den Hertog

Joost IJsselmuiden

Willemien Keuning

Jan van der Kolk

Chris Kors

Rien Wattel

 

Wil je contact met ons? Stuur dan een bericht via het contactformulier.

KAIROS DOCUMENT

Op 11 december 2009 werd het Palestijnse Kairosdocument, getiteld Uur van de Waarheid, in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

“Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.”

 

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

ANBI

De Belastingdienst heeft Kairos-Sabeel Nederland de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Dit betekent onder andere voor donateurs dat hun giften van de belasting aftrekbaar zijn. De Belastingdienst vraagt met het oog op het goed informeren van donateurs dat wij een aantal gegevens publiceren. Hieronder vindt u deze. Onze officiële naam is: Stichting Kairos-Sabeel Nederland. Wij zijn gevestigd in de Haarlemmermeer. De stichting Kairos-Sabeel Nederland is de voortzetting van Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland.  

RSIN/fiscaalnummer: 817899492
Kamer van Koophandel: 11068924
Rekeningnummer: NL33INGB0003276280

Ons actuele beleidsplan vindt u HIERDe samenstelling van het bestuur vindt u hierboven. Alle bestuursleden en andere vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden voor Vrienden van Sabeel Nederland geheel belangeloos. 

WERKGROEP THEOLOGIE

Er bestaan veel werkelijkheden naast elkaar. 
 
Palestijnse christelijke theologen werken in een concrete gemeente, bijvoorbeeld Nazareth, Jeruzalem of Bethlehem, en zij krijgen vragen van hun parochianen: Als de God uit het Eerste Testament het een goed idee vindt dat zijn uitverkoren volk ons uit onze huizen heeft gehaald, ons land inneemt, ons hier geen plaats meer gunt en onze kinderen mishandelt, zullen we dan de bijbel maar sluiten en de kerk ook? 
Een theologische vraag vanaf de grond. Van Palestijnse bevrijdingstheologen leren wij dat theologie zonder voeten in de werkelijkheid geen theologie is, maar onmenselijke ideologie. 
 
De werkgroep maakt en vraagt ruimte voor de stem van het Palestijnse volk die nog niet of nauwelijks doordringt in het Westen, vertaalt Palestijnse bevrijdingstheologen en zoekt het gesprek met de kerken. Naar aanleiding van  de open brief aan de scriba van de synode van de PKN, Dr. René de Reuver, getiteld ‘Excuus aan de Palestijnen’ was er een open gesprek met hem en andere vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland. 
Binnenkort doet de werkgroep daarvan verslag.

BONDGENOTEN

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.