Over ons

Wat we doen

Ons doel is om handen en voeten te geven aan oproepen van Palestijnen om met geweldloze middelen, bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Bestuur

Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit 14 personen.

Werkgroep theologie

De werkgroep maakt en vraagt ruimte voor de stem van het Palestijnse volk, vertaalt Palestijnse bevrijdingstheologen en zoekt het gesprek met de kerken.

Anbi

Wij voldoen aan de wettelijke eisen die aan een stichting gesteld worden.

SABEEL JERUSALEM & KAIROS PALESTINA

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

Wat we doen

Doel van Kairos Sabeel Nederland is,  te luisteren naar oproepen van Palestijnen en van met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen, het gesprek daarover te  voeren, de gangbare (theologische) opvattingen ter discussie te stellen en handelingsperspectieven aan te reiken. 

 

Wij steunen de Palestijnen

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de sinds 1948 voortdurende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse bevrijdingstheologie inspireert ons en laat zien dat theologie en ideologie vaak misbruikt worden om  bezetting, uitsluiting en daaruit voortvloeiend geweld te rechtvaardigen  en fundamenteel gelijke rechten van alle mensen in het Heilige Land te ontkennen.

 

Wij gaan uit van internationaal recht

Zoals verwoord in het Kairos Palestine document van 2009 gaat het erom, zowel de onderdrukte als de onderdrukker te bevrijden van een heilloze weg. Steun aan de Palestijnse christenen en hun landgenoten is daarmee op geen enkele wijze antisemitisch te noemen. De staat Israël is door internationaal recht ontstaan. Daarmee is het bestaansrecht verankerd. Maar ook deze staat is gehouden zich te gedragen conform internationaal recht, voor al zijn inwoners en allen die onder hun gezag leven, dus inclusief de bezette gebieden. Ook de staat Palestina had conform internationaal recht moeten bestaan. Maar dat hebben Israël en bondgenoten tot op de dag van vandaag verhinderd, hoewel die staat intussen toch door 138 van de 193 VN-lidstaten wordt erkend. 

 

Rechtvaardige vredesregeling

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproepen van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk uit te oefenen, teneinde de bezetter als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

 

Wij onderschrijven…

het recht op geweldloos verzet zoals dat van de BDS-beweging: boycot, desinvestering en sancties als vorm van geweldloos verzet tegen onrecht en de eisen die aan BDS-acties gekoppeld zijn: het verwijderen van de Apartheidsmuur van Palestijns grondgebied, het beëindigen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

Volgens internationaal recht is verzet tegen een bezetting, ook met geweld, mits niet gericht tegen burgers, toegestaan. BDS is een volstrekt geweldloze vorm van verzet die echter ook door velen wordt veroordeeld. Daarmee wordt elke vorm van Palestijns verzet als onaanvaardbaar gezien, terwijl de bezetter alle vormen van geweld gebruikt, ook tegen burgers en zelfs tegen kinderen, en dit nauwelijks wordt veroordeeld. 

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse BDS-coalitie, die getrokken wordt door DocP/BDS Nederland, https://bdsnederland.nl.

 

Wij onderschrijven ook 

dat de staat Israël een wettelijk verankerd apartheidssysteem hanteert. Dit is eerder onder meer vastgesteld door Human Rights Watch, Amnesty International en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. Ook Kairos Palestine en Sabeel Jeruzalem onderschrijven dit. Het is bovendien vastgelegd in de Israëlische grondwet van 2018.

 

Wij verzetten ons tegen apartheid en tegen beschuldigingen van apartheid

Verzet tegen een illegale bezetting en tegen een systeem van apartheid met vreedzame en geweldloze middelen is uiteraard niet antisemitisch. Het gaat immers niet om verzet tegen Joden, maar om verzet tegen het onderdrukkingssysteem van een staat conform internationaal recht. 

 

Informeren van christelijke kerken

Kairos-Sabeel Nederland tracht zijn doelen te bereiken door het geven van relevante informatie met name aan christelijke kerken en hun leden en voorts aan maatschappelijke organisaties en aan de politiek in al zijn geledingen. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor steun aan Palestijnse christenen en solidariteit met het Palestijnse volk is een tweede kerntaak.

 

Wij willen inspireren

Wij stimuleren ‘Come and See’ reizen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan ontmoeting met Palestijnen en hun situatie, verspreiden regelmatig nieuwsbrieven aan een achterban van honderden sympathisanten, houden een website aan, nodigen Palestijnse en Israëlische sprekers waaronder theologen uit om in Nederland deel te nemen aan conferenties en informatiedagen, vertalen Palestijnse (theologische) boeken, onderhouden contacten in het internationale netwerk, en organiseren zelf of met anderen thema dagen.

 

Wij werken samen

met partnerorganisaties en vrienden in Nederland, met Kairos Palestine en Sabeel Jeruzalem, met de Europese en wereldwijde oecumenische beweging, (zie pagina ‘bondgenoten’)

 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit:

 
Hans van Alphen

Johan van den Berg

Kees Blok

Carla Borgers

Marijke Egelie-Smulders

Dick Gaasbeek

Marijke Gaastra

Jan den Hertog

Joost IJsselmuiden

Willemien Keuning

Jan van der Kolk

Chris Kors

Rien Wattel

 

Wil je contact met ons? Stuur dan een bericht via het contactformulier.

KAIROS DOCUMENT

Op 11 december 2009 werd het Palestijnse Kairosdocument, getiteld Uur van de Waarheid, in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

“Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.”

 

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

ANBI

De Belastingdienst heeft Kairos-Sabeel Nederland de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Dit betekent onder andere voor donateurs dat hun giften van de belasting aftrekbaar zijn. De Belastingdienst vraagt met het oog op het goed informeren van donateurs dat wij een aantal gegevens publiceren. Hieronder vindt u deze. Onze officiële naam is: Stichting Kairos-Sabeel Nederland. Wij zijn gevestigd in de Haarlemmermeer. De stichting Kairos-Sabeel Nederland is de voortzetting van Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland.  

RSIN/fiscaalnummer: 817899492
Kamer van Koophandel: 11068924
Rekeningnummer: NL33INGB0003276280

Ons actuele beleidsplan vindt u HIERDe samenstelling van het bestuur vindt u hierboven. Alle bestuursleden en andere vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden voor Vrienden van Sabeel Nederland geheel belangeloos. 

WERKGROEP THEOLOGIE

 
 
Palestijnse christelijke theologen werken in een concrete gemeente, bijvoorbeeld in Nazareth, Jeruzalem of Bethlehem, en zij krijgen vragen van hun parochianen: Als de God uit het Eerste Testament het een goed idee vindt dat zijn uitverkoren volk ons uit onze huizen heeft gehaald, ons land inneemt, ons hier geen plaats meer gunt en onze kinderen mishandelt, zullen we dan de bijbel maar sluiten en de kerk ook? 
Een theologische vraag vanaf de basis. Van Palestijnse bevrijdingstheologen leren wij dat theologie zonder voeten in de werkelijkheid geen theologie is, maar onmenselijke ideologie. 
 

De werkgroep maakt en vraagt ruimte voor de stem van het Palestijnse volk die nog niet of nauwelijks doordringt in het Westen, vertaalt Palestijnse bevrijdingstheologen en zoekt het gesprek met de kerken. 

 

De oproep van Kairos Sabeel Nederland aan de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, ondertekend door 465 mensen, werd gevolgd door een briefwisseling en een eerste gesprek in november 2021 tussen de scriba en andere vertegenwoordigers van de landelijke kerk en de werkgroep theologie van Kairos -Sabeel-Nederland.

Het was een open gesprek met erkenning van onze verschillende posities, allen zeer betrokken op dezelfde zaak. 

 

In dit gesprek kwamen aan de orde:

 

De stelling uit het Kairos document uit 2008: ‘Bezetting is zonde’.  Wij vroegen de kerkleiding, zich over deze stellingname uit te spreken. 

 

De vraag naar de uitvoering van de beleidsvoornemens, uit de IP nota in 2008, en de noodzaak van een herschreven nota, 

 

De brochure ‘Onpgeefbaaar verbonden

 

De invloed van de zionistische ideologie op de theologie van Kerk en Israël en de zaak van de mensenrechten in de discussie over de stand van zaken in de staat Israël en de stellingname van de kerk daarin en de (eventuele) noodzaak van zo’n stellingname

 

Voorlichting en onderwijs aan kerkelijke gemeenten en (aanstaande) predikanten

 

Het eerste hoofdstuk uit de te verschijnen Nederlandse vertaling van het boek van Isaac Munther: ‘The other side of the wall’ kan deel uitmaken van de voorgang van ons gesprek

 

Daar zien wij naar uit.

 

 
 

BONDGENOTEN

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.