Palestijns-christelijke streun voor kritiek op Turkse toewijzing van de Hagia Sophia aan alleen moslims

De Palestijnse priester en wetenschapper dr. Rifat Bader noemt de vraag naar de toekomst van de Hagia Sophia een “global issue”, dat in deze tijd vooral bekeken moet worden vanuit het perspectief van de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Hij sluit zich aan bij de scherpe kritieken van het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken om de kerk weer tot een exclusieve plaats voor het gebed van alleen moslims te maken.

De groeiende zorg voor de toekomst van de eigen kerken en historische plaatsen in Israël  en Palestina, speelt hierbij vermoedelijk een rol. Bader zoekt in zijn artikel opvallend steun bij het Jordaanse koningshuis, dat bekend staat om zijn sympathie voor een interreligieuze benadering van heilige plaatsen in Israël en Palestina die daar onder druk staan van joodse extremisten en waardoor moslims en christenen juist meer met elkaar optrekken.

Link: http://en.abouna.org/en/content/hagia-sophia-we-exigently-need-wisdom-and-genuine-brotherhood

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.