Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie  (Defence for Children Nederland, Een Ander Joods Geluid, gate48, Kairos Sabeel Nederland, The Rights Forum, Palestine Link) vraagt Nederland om de militaire samenwerking met Israël te beëindigen, internationale afspraken te respecteren en geweld tegen kinderen te stoppen.

Teken de petitie!

image001.jpg

Kinderen in het bezette Palestijns gebied groeien op in een militair gedomineerde omgeving waar politieke spanningen regelmatig resulteren in het uitbreken van geweld en waarbij hun leven op het spel staat. Veilige speelplekken zijn schaars, maar ook thuis, op school en in confrontaties met de Israëlische strijdkrachten worden kinderen geconfronteerd met geweld. Militaire arrestatie en detentie van kinderen vanaf 12 jaar komt veel voor met als gevolg dat kinderen weken of soms maandenlang in een cel zitten zonder eerlijk proces.

Een groot aantal Palestijnse kinderen wordt slachtoffer van gerichte acties door het Israëlische leger. Gemiddeld wordt er één kind per week gedood. De Israëlische regering slaagt er niet in Palestijnse kinderen te beschermen. Dit is het gevolg van de uitvoering van het schietbeleid.[1] In de praktijk wordt dit beleid ruim geïnterpreteerd: soldaten krijgen bevelen die in strijd zijn met de officiële richtlijnen. Wanneer er bijvoorbeeld geen levensbedreigende situatie is voor een Israëlische militair, zoals bij het gooien van stenen of het verbranden van banden tijdens protesten, wordt er ook hard opgetreden. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale Verdragen

Sinds begin 2010 zijn honderden Palestijnse kinderen gedood en meer dan tienduizend kinderen gewond geraakt. Tussen januari 2018 en juni 2019 werden 72 Palestijnse kinderen gedood en raakten 9.212 Palestijnse kinderen ernstig gewond als direct gevolg van acties van het Israëlische leger.[2]

Recht op leven

Kinderen in oorlogssituaties zijn extra kwetsbaar. Zij hebben recht op speciale bescherming volgens het VN-Kinderrechtenverdrag en het Verdrag van Genève ter bescherming van burgers in oorlogstijd (de Vierde Geneefse Conventie). Het VN-Kinderrechtenverdrag erkent het fundamentele recht van kinderen op leven en ontwikkeling. De betrokken staten moeten de regels van het internationaal humanitair recht, die betrekking hebben op kinderen, eerbiedigen. Dit betekent dat Israël, dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, de plicht heeft ervoor te zorgen dat Palestijnse kinderen de bescherming krijgen die zij nodig hebben. Dat betekent dat kinderen niet gedood, verwond of inhumaan behandeld mogen worden, ook niet wanneer kinderen verdacht worden van een strafbaar feit, en dat er rekening moet worden gehouden met hun leeftijd en ontwikkeling.

Internationale verplichtingen van Nederland

Nederland en Israël onderhouden een militaire samenwerking, waaronder kennisuitwisseling, training en wapenhandel.[3] Nederland heeft echter verplichtingen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag, het Verdrag van Genève ter bescherming van burgers in oorlogstijd en internationaal humanitair recht. Dit betekent dat kinderen geen slachtoffer mogen worden of schade mogen oplopen als gevolg van de Nederlands Israëlische militaire samenwerking.

Voorstaande politici in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels opgeroepen tot een wereldwijd verbod op de financiering van de militaire detentie van Palestijnse kinderen en tot een wapenembargo van landen waarvan het leger zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden.[4]

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie vraagt Nederland er alles aan te doen om Palestijnse kinderen te beschermen tegen militaire acties waarbij zij geconfronteerd worden met geweld, gewond raken of doodgaan. Door een actieve opstelling kan ook Nederland bijdragen aan de veiligheid van Palestijnse kinderen. Nederland zal haar internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderrechten kracht bij moeten zetten door te stoppen met de intensieve militaire samenwerking met Israël en de levering van wapens en militaire goederen.

 

Oproep aan de Nederlandse regering:

Sinds 2010 werden honderden Palestijnse kinderen gedood en raakten tienduizenden kinderen gewond.

Het doden en verwonden van onschuldige kinderen moet worden gestopt en de verantwoordelijken moeten verantwoording afleggen en worden gestraft. Help ons de Nederlandse regering te bewegen tot concrete en rechtvaardige maatregelen voor de bescherming van Palestijnse kinderen. Teken de petitie!

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie roept Nederland op om:

o   Alle militaire samenwerking en wapenhandel met Israël te stoppen.

o   Druk op Israël te leggen om geweld tegen kinderen in het bezette Palestijns gebied te stoppen.

o   Druk op Israël te leggen om internationale afspraken na te leven.

 

Steun het werk van de Palestijnse Kinderrechten Coalitie. Donaties kunnen overgemaakt worden op:

N L  2 5  I N G B  0 0 0 5  0 7 8 9  7 5

ten name van Stichting gate48, te Amsterdam

Graag o.v.v. donatie Palestijnse Kinderrechten Coalitie

 

_______________________

[1] https://www.btselem.org/firearms

2 https://www.ochaopt.org/data/casualties

3 Informatie over de militaire samenwerking tussen Nederland en Israël:  http://www.stopwapenhandel.org/node/779; https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/israel/over-ons/ambassade-tel-aviv-afdelingen/defensie-afdeling; http://www.stopwapenhandel.org/node/1761

4 Verenigde Staten: wetsvoorstel om de mensenrechten voor Palestijnse kinderen te bevorderen: Op 30 april 2019 introduceerde het Democratische Congreslid Betty McCollum de ‘Wet voor bevordering van de mensenrechten voor Palestijnse kinderen die leven onder de Israëlische militaire bezetting (H.R.2407)’, een wetsvoorstel dat de financiering voor de militaire detentie van kinderen door elk land verbiedt, inclusief Israël. https://mccollum.house.gov/palestinianchildrensrights;

Verenigd Koninkrijk: oproep tot wapenembargo tegen Israël 

In maart 2019 riep fractievoorzitter Jeremy Corbyn op tot een Brits wapenembargo tegen Israël nadat de onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad verklaarde dat het Israëlische leger waarschijnlijk oorlogsmisdaden heeft begaan aan de grens met Gaza.

https://www.jpost.com/Israel-News/Corbyn-calls-on-UK-to-freeze-arms-sales-to-Israel-after-UN-Gaza-report-582262

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.