Pelgrimage voor staakt-het-vuren in Gaza

Pelgrimage voor staakt-het-vuren in Gaza

Op 24 maart, Palmzondag, organiseert Christelijk Collectief/ Kairos-Sabeel een pelgrimage voor een staakt-het-vuren in Gaza. We lopen hierbij van Amsterdam naar Utrecht, een afstand gelijk aan de lengte van de kust van de Gazastrook. Hiermee nemen we deel aan de Gaza Ceasefire Pilgrimage, een wereldwijde beweging die gehoor geeft aan een oproep van Palestijnse christenen. Onze pelgrimage is een daad van geweldloze solidariteit met de Palestijnen. 


We lopen om daarmee het volgende te eisen: 1. Een blijvend en aanhoudend staakt-het-vuren. 2. Onmiddellijke toelating van voedsel, water, hulp, brandstof en humanitaire hulp. 3. Vrijlating van alle gijzelaars – zowel de Israëlische gijzelaars die vastgehouden worden door Hamas – als de Palestijnse gijzelaars die vastgehouden worden in Israëlische gevangenissen. 4. Einde van de bezetting, zodat een rechtvaardige vrede kan beginnen.

In deze pelgrimage lopen we de lengte van de Gazastrook als een vorm van protest: ongeveer 36 km van Amsterdam naar Utrecht. In de pelgrimage verlangen we verandering, terwijl we vragen om actie en transformatie van onze regeringen en onze medeburgers. We nemen onze verantwoordelijkheid, en erkennen dat we medeplichtig zijn aan systemen van onrecht en onderdrukking, zelfs als we ongewild aan deze systemen deelnemen. We nemen verantwoordelijkheid door te vragen om verandering, in plaats van toe te geven aan systemen die ons demotiveren en ons doen geloven dat verandering niet mogelijk is. We spreken de waarheid over de bezetting en getuigen dat er geen vrede zal zijn zonder gerechtigheid.

We beginnen deze pelgrimage vanuit een christelijke overtuiging, maar we staan open voor elke levenswijze en religie. We beginnen en eindigen de pelgrimstocht met een moment van bezinning geïnspireerd door religieuze tradities. Je bent welkom om deel te nemen zoals je bent. Je kunt op verschillende momenten van de pelgrimstocht in- en uitstappen, of alleen deelnemen aan het gezamenlijke moment van bezinning aan het begin of einde van de pelgrimstocht. We zullen het tijdschema met locaties op onze platforms uploaden!

Voor alle updates over het evenement kun je je aansluiten bij ons Facebookevenement of ons Whatsapp-kanaalAls je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via e-mail: christelijkcollectief@gmail.com. We ondernemen deze pelgrimage gezamenlijk. Er zijn een paar mensen die verantwoordelijkheid nemen voor bepaalde taken. We vragen iedereen die zich bij ons aansluit om onze kernovertuigingen te respecteren. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor diens deelname, en voor het meenemen van voldoende consumpties. 

Met deze pelgrimstocht zamelen we geld in voor drie organisaties: 1) Plant een Olijfboom, die opkomt voor Palestina, 2) Stichting Kifaia, dat medische hulp biedt, en 3) Sabeel Jeruzalem, dat de komst van hulp ondersteunt en werkzaam is in Palestijnse gemeenschappen. Hieronder vind je een uitgebreidere beschrijving van de organisaties en uitleg over de mogelijkheid van financiële hulp.


Toelichting fundraiser


Het is belangrijk dat deze pelgrimstocht niet alleen een reis voor ons is, maar ook Palestijnen steunt. Dit kan door op te komen voor Palestijnen, te vertellen over de situatie, en door geld in te zamelen. We vragen al onze deelnemers om Palestina onder de aandacht te brengen door op sociale media te posten over deze pelgrimstocht en om donaties te vragen die noodhulp voor Palestina ondersteunen en aandacht te vragen voor Palestina. Mensen willen graag helpen, maar weten vaak niet wat ze kunnen doen. De pelgrimage om geld in te zamelen kan helpen! In de volgende dagen zal meer informatie over de fundraiser online komen in de facebook groep en het whatsapp kanaal!


Plant een Olijfboom

Plant een Olijfboom vraagt niet alleen om het sponsoren van olijfbomen, maar vraagt vooral aandacht voor het effect van de Israëlische bezetting en kolonisatie op het leven van Palestijnen en landrechten. Wij steunen Plant een Olijfboom om hun belangenbehartiging in Nederland voort te zetten, maar ook om dringende hulp te bieden aan Palestijnen.


Medische hulp: Stichting Kifaia

Stichting Kifaia steunt de Palestinian Medical Relief Society (PMRS), een Palestijnse organisatie die medische hulp biedt aan zieken, gewonden en gehandicapten in de Gazastrook. Met geld en door te werken aan een duurzame, rechtvaardige vrede.


Steun de lokale gemeenschap: Sabeel Jeruzalem

Sabeel is een centrum voor oecumenische bevrijdingstheologie in Jeruzalem. Ze ondersteunen lokale Palestijnse christenen om op te staan in geweldloos verzet tegen de bezetting en onderdrukking, te werken voor gerechtigheid en zich in te zetten voor vredesopbouw. Met hun theologie bieden ze een alternatief voor het christelijke zionisme. Ze hebben nu nauw contact met kerken in Gaza die noodhulp kunnen bieden. Ze zullen het geld gebruiken voor steun aan lokale belangenbehartiging en noodhulp.


Financiële verklaring

We verzamelen het geld bij Kairos-Sabeel Nederland. Kairos-Sabeel Nederland houdt nauw contact met de organisaties om het geld over te kunnen maken. We zullen een financieel verslag op onze website zetten voor transparantie. We zullen het ingezamelde geld gelijk verdelen over de drie organisaties; alle opbrengsten gaan naar de betreffende organisaties.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.