Teken nu de petitie van Kairos Palestina!

Kairos Palestina doet een dringend beroep op ons om in dit KAIROS-jaar, 10 jaar na het verschijnen van het Kairos document, onze gezamenlijke stem voor rechtvaardige en geweldloze vrede in het Heilige Land te laten horen. Onder andere via het tekenen van een petitie.

Palestijnen weten dat ze door velen volledig in de steek zijn gelaten en dit klemt des te meer voor onze christelijke zusters en broeders onder hen, omdat juist ook veel christenen in de wereld, en met name ook in Europa en Nederland, hen in de steek hebben gelaten. Alle reden dus om nu duidelijk onze stem te laten horen voor vrede en recht voor allen in het Land.

Een manier om dat te doen is door hun petitie te tekenen en zo breed mogelijk te verspreiden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.