Petitie over Palestijnse hongerstakers overhandigd aan minister Koenders

Vandaag heeft een Palestijns-Nederlandse delegatie een petitie overhandigd aan de vertegenwoordiger van Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Namens de ondertekenaars roepen ze de Minister op druk uit te oefenen op Israel om de eisen van 1500 hongerstakende Palestijnse gevangenen in Israel in te willigen. Namens Kairos-Sabeel Nederland was Jan van der Kolk aanwezig.

Mede door de al 16 dagen durende hongerstaking is acute druk noodzakelijk. De gevangenen, die sinds 17 april in hongerstaking zijn, eisen dat Israel een einde maakt aan de praktijken van eenzame opsluiting, marteling, medische nalatigheid en het onthouden van basale rechten zoals het recht op een eerlijk proces en op familiebezoeken. Een aantal leiders van de hongerstaking is in een isoleercel gezet en alle hongerstakers wordt nu het recht op een advocaat en op familiebezoek ontzegd. In totaal zitten ruim 7150 Palestijnen in Israel vast.

De meeste Palestijnse gevangen zitten om politieke redenen vast, en zouden nooit in gevangenschap terecht zijn gekomen als hun land niet was bezet. Volgens Addameer, een Palestijnse organisatie die zich inzet voor het recht van Palestijnse gevangenen, zitten er op dit moment 500 gevangenen in administratieve hechtenis (dus zonder aanklacht of proces, en voor onbepaalde tijd). Israel houdt ook meer dan 300 kinderen in gevangenschap vast. Onder de hongerstakers bevindt zich Marwan Barghouti, die velen beschouwen als de gewenste toekomstige leider van Palestina.

Amnesty International noemt de behandeling van Palestijnse gevangenen door Israel ‘onwettig en wreed’: “Israels meedogenloze beleid om Palestijnse gevangenen die gearresteerd zijn in de bezette gebieden over te brengen naar gevangenissen in Israel is een flagrante schending van de Vierde Geneefse Conventie”. In 2014 gingen eveneens honderden Palestijnse gevangenen in hongerstaking als protest tegen het systeem van administratieve hechtenis. Deze hongerstaking duurde 2 maanden, de langste uit de Palestijnse geschiedenis.

De delegatie heeft tijdens de ontvangst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de indruk gekregen dat de kwestie daar geen prioriteit heeft en heeft aangedrongen op urgente actie. Nederland is medeondertekenaar van de Conventie van Genève, en is verplicht het uiterste te doen om evidente schendingen van de Conventie tegen te gaan.

In verschillende steden in ons land worden momenteel solidariteitsacties voorbereid zoals a.s. zondag op de Dam in Amsterdam.

Amnesty International: “Israels meedogenloze beleid om Palestijnse gevangenen die gearresteerd zijn in de bezette gebieden over te brengen naar gevangenissen in Israel is een flagrante schending van de Vierde Geneefse Conventie”

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.