Petitie Palestijnse kinderen/Ahed Tamimi aangeboden

Op 15 mei werd in de Tweede kamer de petitie van de Palestijnse Kinderrechtencoalitie aangeboden aan de Commissie Buitenland. Voorzitter Pia Dijkstra (D66) nam de petitie in ontvangst. De actualiteit in Gaza en Jeruzalem maakte dat er veel aandacht voor was.

20180515petitieTK.JPG

De coalitie heeft met kracht opnieuw gepleit voor een heldere boodschap van de Nederlandse regering voor het volledig respecteren van de rechten van kinderen, zoals verwoord door de coalitie,

  • GEEN enkel kind mag berecht worden binnen een militaire rechtssysteem dat een eerlijk proces in de weg staat·
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat·
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder audio- en video-opname·
  • GEEN ondervraging van kinderen zonder begeleidende ouder·
  • GEEN arrestatie van kinderen in het midden van de nacht·
  • GEEN kinderen in eenzame opsluiting·

Er volgt binnenkort een Kamerdebat waarin deze petitie een rol zal spelen, met dank vooral aan Tweede-Kamerlid Karabulut.

Pikant was, dat direct na het aanbieden van de petitie er door mevrouw Karabulut mondelinge vragen werden gesteld aan minister Blok over het excessieve geweld in Gaza. De minister onthield zich van elk oordeel, was niet bereid tot enige actie, maar wilde eerst het onderzoek door Israël afwachten. Wel ‘wist’ hij zonder onderzoek dat de Palestijnse leiders onverantwoordelijk hadden gehandeld. De vergelijking met het bloedbad van Sharpeville, 1960, en de reacties daarop vanuit het Westen is glashelder.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.