Petitie tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP

Kairos Sabeel Nederland heeft op 6 mei jl. een brief gestuurd aan de Raad van Kerken cs. over de petitie van ECCP tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP. U kunt de petitie zelf ondertekenen en de brief doorsturen naar uw lokale Raad van Kerken, kerkbesturen, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en politieke partijen.
Aan: de Raad van Kerken in Nederland, Kerkbesturen, kerkelijke en maatschappelijke organisaties, politieke partijen.
Onderwerp: petitie van ECCP, The European Coordination of Committees and Associations for Palestine tegen strafbaar stellen van BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) in Europa en tegen TTIP.
Utrecht, 6 mei 2016
Geachte dames en heren,
In Europa is een sterker wordende tendens zichtbaar om het opkomen voor de mensenrechten van Palestijnen door middel van BDS strafbaar te stellen.  Breed heerst ook de vrees dat TTIP strakke maatregelen in die richting zal bevatten.
We zijn ons ervan bewust dat in de kringen waaraan we deze brief sturen, verschillend over BDS gedacht wordt. Maar naar onze mening is er iets wat daar bovenuit gaat. Want ongeacht uw eigen standpunt t.o.v. BDS, moet het voor iedereen die mensenrechten een warm hart toedraagt (en dat doet uw organisatie!) toch onaanvaardbaar zijn dat het verboden en strafbaar wordt op te komen voor een geweldloos actiemiddel ten behoeve van fundamentele rechten van een bevolkingsgroep.
Lees verder via deze link [PDF]
Uitgebreide informatie vindt u op:
De tekst van de petitie vindt u op:

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.