Petitie van Pax Christi International: ‘EU, bevries economische relaties met Israël!’

In reactie op het aannemen van de ‘landroofwet’ door het Israëlische parlement roept Pax Christi International de EU op de economische relaties met Israël te bevriezen tot het land het internationaal recht respecteert. De oproep wordt ondersteund met een petitie. Kairos-Sabeel Nederland brengt deze petitie graag onder uw aandacht.


Maandag jl. nam het Israëlische parlement de zogeheten ‘regularisatiewet’ aan. De wet legaliseert (delen van) Israëlische nederzettingen en ‘buitenposten’
(outposts) in bezet Palestina die op privégrond van Palestijnen zijn gebouwd. Met de wet, bekend geworden als de ‘landroofwet’, kan die grond met terugwerkende kracht worden onteigend. Daarmee wordt de deur opengezet naar verdergaande kolonisering en mogelijk zelfs annexatie van bezet Palestina.

In reactie op het aannemen van de wet en op de recente Israëlische aankondiging van de bouw van circa 6.200 nieuwe kolonistenwoningen in bezet gebied, stelde de EU de voor 28 februari geplande bijeenkomst van de Europees-Israëlische Associatieraad uit. Daarnaast leverde Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini harde kritiek op Israël en riep ze de Israëlische regering op de landroofwet niet in te voeren.

In een brief aan Mogherini doet Pax Christi International een dringend beroep op de EU om het niet bij woorden te laten, maar om de economische relaties met Israël te bevriezen tot het land het internationaal recht respecteert. Pax wijst erop dat Israël met de landroofwet opnieuw de mensenrechtenclausule van het Associatieverdrag tussen de EU en Israël schendt.

Pax Christi International doet ook een beroep op de inwoners van de EU om de petitie waarmee het de oproep aan de EU ondersteunt te tekenen. In het verleden is keer op keer gebleken dat de EU de Israëlische regering wel met woorden en een enkele symbolische maatregel berispt, maar haar in de praktijk haar gang laat gaan. Dat zal de EU blijven doen zolang de bevolking niet massaal op verandering aandringt.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.