Privaceybeleid
Kairos-Sabeel

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring Kairos-Sabeel Nederland

Kairos-Sabeel Nederland, gevestigd aan Kairos-Sabeel Nederland, gevestigd op Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Kairos-Sabeel Nederland

Website: www.kairos-sabeel.nl
Algemeen e-mail adres: info@kairos-sabeel.nl
Voor gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: info@kairos-sabeel.nl

Igo Corbière, bestuurslid, is de Functionaris Gegevensbescherming van Kairos-Sabeel Nederland. Hij is te bereiken eveneens via info@kairos-sabeel.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kairos-Sabeel Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u hebt aangegeven donateur / adherent / geinteresseerde te (willen) zijn van onze stichting. c.q. geinformeerd te willen worden over werk en activiteiten van onze stichting. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Indien van toepassing functie binnen uw organisatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij in principe niet. Zijn er zaken die voor ons als stichting goed zijn om te weten, dan nemen wij contact met u op om afspraken te maken hoe daar zorgvuldig mee om te gaan en te bespreken wie op de hoogte moet zijn van die gegevens.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Kairos-Sabeel Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het administreren dat u geinteresseerd bent in het werk van onze stichting en daarom daarover regelmatig informatie toegestuurd wenst te krijgen, per mail, post etc. het versturen van nieuwsbrieven (toestemming van betrokkene, uitschrijven is mogelijk).
 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

 

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, dient u te voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. 

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit. Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt u login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s,afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kairos-Sabeel Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van u gegevens. Kairos- Sabeel Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten of bijeenkomsten worden foto’s en video’s gemaakt voor informatie en promotiedoeleinden. Wilt u niet op beeldmateriaal worden vastgelegd dan vragen wij u dat zelf aan te geven. Mocht u dan toch beeldmateriaal van uzelf tegenkomen dan zullen wij dat op uw verzoek verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Wenst u op geen informatie meer te ontvangen, dan kunt u daarover een kort mailbericht sturen aaninfo@kairos-sabeel.nl, dan wel een ontvangen mail te beantwoorden met een kort verzoek tot verwijdering. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het eerder vermeld adres kunt u hierover contact met ons opnemen. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Website

De Website(s) van Kairos-Sabeel Nederland bevat links naar andere websites van derden. Kairos-Sabeel NL is niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf de Website naar websites van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u het privacy beleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat Kairos-Sabeel Nederland gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat zij de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

 

Disclaimer gebruik Website

Kairos-Sabeel Nederland garandeert niet dat de Website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze Website foutloos zal werken.

 

Wijzigingen Privacybeleid

Kairos-Sabeel Nederland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Verdere ontwikkeling van het Privacybeleid van Kairos-Sabeel Nederland

Er wordt hard gewerkt aan het AVG-proof zijn van Kairos-Sabeel Nederland. Wij zullen dit beleid de komende tijd verder handen en voeten geven. Mocht u tips of opmerkingen hebben dan kunt u dat doorgeven aan de FG-functionaris van het bestuur.

De Functionaris Gegevensbescherming namens het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland.

Datum: 14 mei 2018

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.