Raad van Kerken bezoekt Palestina en Israël

 

Een delegatie van de Raad van Kerken ontmoette – 14 tot 21 november 2022 – in Israël en Palestina vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties. De reis gebeurde op uitnodiging van kerken in Israël en Palestina, die in 2019 een bezoek aan de Raad van Kerken in Nederland brachten. De delegatie van de Raad bestond uit de volgende personen: Geert van Dartel, ds. Christien Crouwel, dr. Rene de Reuver, ir. Kees Nieuwerth en pater Roland Putman ofm.

Hun verslagen vindt u hier.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.