Rechtvaardigheid voor Palestina dringt eindelijk door tot in de Tweede Kamer

Gisteren gingen twee Palestijnen uit Sheikh Jarrah via een videoverbinding in discussie met leden van de tweede kamer.


De bijna een uur durende ‘vragensessie’ leverde vuurwerk op, vooral van de bekende activist Mohammed el-Kurd die Brekelmans (VVD) en Segers (CU) grove onwetendheid  en vooringenomenheid op het onderwerp verweet.
Ook gingen zij in niet bepaald diplomatieke bewoordingen in tegen de Nederlandse stemonthouding in de Raad voor de Mensenrechten van de VN, die recent een resolutie aannam voor het instellen van nader onderzoek van mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen in de OPT én in Israël. 


Bij het beluisteren kan de automatisch gegenereerde Engelse ondertiteling behulpzaam zijn. (Klik in Youtube op het hier rood omcirkelde icoontje in de onderste balk)

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.