Restauratie Geboortekerk in Bethlehem eind 2019 gereed

Video’s op bijgevoegde websites tonen de voortgang van de restauratie van de Geboortekerk in Bethlehem. Het project is een gezamenlijk project van de Bethlehem Development Foundation en het Palestijnse Presidentiële Comité voor de restauratie van de Geboortekerk in Bethlehem.

Het Presidentiële Comité heeft laten weten vurig te hopen dat de restauratie voor kerstmis 2019 klaar zal zijn. De restauratie werd mogelijk gemaakt met steun van veel Europese landen, maar bijvoorbeeld ook het Koninkrijk Marokko.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.