RK bisschoppen: ‘Jonge mensen in het Heilige Land worden beroofd van hun toekomst’

‘Politieke leiders falen tegenover de jeugd van het Heilige Land door hun onvermogen om de dialoog te bevorderen bij het zoeken naar een oplossing voor het conflict en door hun verantwoordelijkheid voor een economie die geen werkgelegenheid biedt en die heeft geleid tot een tekort aan huisvesting. En toch blijven jongeren hopen en dromen van een betere toekomst.’ Dat was de boodschap die jongeren gaven aan de bezoekende 14 bisschoppen van de Heilige Land Coördinatie (HLC) tijdens hun jaarlijkse bezoek aan Israël en Palestina.

Bisschoppen uit heel Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika kwamen luisteren naar jonge Palestijnen en Israëliërs die hun hoop en vrees voor de toekomst tegenover hen uitspraken. De bezoekende bisschoppen vormen samen de Heilige Land Coördinatie (HLC), een organisatie van bisschoppen wereldwijd dat met een mandaat van de Heilige Stoel focust op gebed, pelgrimage en advocacy voor gerechtigheid en vrede, met het doel solidair te zijn met de christelijke gemeenschap ter plaatse en te delen in het pastorale leven van de plaatselijke Kerk, die onder intense politieke en sociaal-economische druk staat. Dit jaar kwamen de bisschoppen bijeen van 13 – 18 januari met een specifieke focus op het ontmoeten van jongeren. Ze bezochten o.a. Gaza, Jeruzalem en andere plaatsen.

Lees het volledige bericht en de berichten over de verschillende ontmoetingen van de katholieke bisschoppen met jongeren in Israël en  Palestina: https://www.indcatholicnews.com/news/34171

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.