Close

19 mei 2018

Rooms-katholiek ethicus: ‘VN top over vluchtelingen moet lot Palestijnen centraal stellen’

In een artikel op de website van Amerikaanse jezuïeten America betoogt de ethicus Drew Christiansen SJ van Georgetown University (USA) dat de Rooms-katholieke Kerk herhaaldelijk “het identieke fundamentele recht” van Israëli’s en Palestijnen heeft bevestigd “om hun eigen thuisland te hebben om in vrijheid, waardigheid en veiligheid in harmonie met hun buren te leven.”

afbeelding.png

Drew Christiansen SJ

Eerder dit jaar veroordeelde Christiansen scherp het tot schietschijf worden van Palestijnse demonstranten voor het IDF.  De Amerikaanse jezuïet is een meedenker voor het Vaticaanse beleid nu er sprake is van een vernieuwing in benadering door Rome van de opeenstapeling aan problemen in Midden-Oosten. Een VN top in september vormt daarvoor een aanleiding.

Ilan Pappe en Zohrot : referenten​

Het artikel bevestigt de indruk dat de rk kerk diep teleurgesteld is in de Israëlische machthebbers en hun voortdurende onverschilligheid ten aanzien van de gevolgen van de Nakba. Christiansen refereert aan andere Israelische stemmen, zoals de Israëlische historicus Ian Pappe en de Israëlische mensenrechtenorganisatie Zohrot die de etnische zuivering door de zionisten in 1948 en de blijvende gevolgen daarvan niet wensen te negeren.

In 2019 komen nieuwe kansen: Trumps beleid omkeren

Christiansen wijst niet alleen op de onverschilligheid van Israël, maar ook op het onvermogen van Hamas om de aandacht van de wereld voor Palestijnse vluchtelingen te trekken, maar wat de wereldgemeenschap er niet van mag weerhouden om die aandacht niet te verliezen. De meest dringende behoefte is op dit moment: de financiering van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine, dat ziekenhuizen, scholen, sociale voorzieningen en huisvesting ondersteunt voor vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in de regio. De Verenigde Staten waren tot voor kort de grootste donor van het agentschap. Maar de regering Trump verbrak voor het eerst de zelfverplichting van de VS, door de donatie van $ 355 miljoen in 2017 terug te brengen naar $ 125 miljoen voor 2018. Daarop werd nog eens $ 65 miljoen gekort omdat Trump ontevreden was over de Palestijnsekritiek op de beslissing om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Het  Vaticaan speelde afgelopen winter een belangrijke rol in het wereldwijde diplomatieke verzet tegen die maatregel. Christiansen hoopt dat een nieuw Congres in 2019 de Verenigde Staten de gelegenheid zal bieden om haar rol als verantwoordelijke donor, om te beginnen te hernemen.

‘Rechtvaardigheid voor vluchtelingen begint met gerechtigheid voor Palestijnen.’

Op een VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 20​18​​ zal een Global Compact voor vluchtelingen en migranten aan de orde komen. Dat zal de gelegenheid bieden om de  benarde situatie van ‘de langstlevende vluchtelingengroep van de wereld’ aan de orde te stellen, met de kans om oplossingen voor de lange termijn voor hun gedwongen ballingschap uit hun oude homelandter sprake te brengen. Een dergelijk pact zou een impuls moeten geven aan de snelle realisatie van de territoriale integriteit van een Palestijnse staat. Maar Christiansen waarschuwt daarbij de huidige werkelijkheid niet uit het oog te verliezen. De erkenning van de onwaarschijnlijkheid om voor àlle Palestijnse ballingen huizen in Palestina te kunnen vinden, zou op een wereldtop ook de basis moeten​zijn voor afspraken over gedeeltelijke hervestiging in gastlanden of in gastvrije derde landen. Maar: ‘Rechtvaardigheid voor vluchtelingen begint met gerechtigheid voor de Palestijnen’, aldus Christiansen.

https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/05/18/palestinians-protest-right-return-what

https://www.igniswebmagazine.nl/samenleven/its-bodies-against-bullets-at-the-gaza-border/