Sabeel Wave of Prayer 14 februari 2019

Elke week is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die daar worden uitgesproken gaan als Wave of Prayer de wereld rond. Ze houden maar vol daar. Laten wij dat ook doen!

De Grote Mars tot Terugkeer langs de grens tussen Gaza en Israël gaat gewoon door. Twee tieners Hassan Shalabi 14 jaar oud en Hamza Muhammed Ishteiwi, 17 jaar oud werden door Israëlisch vuur gedood. Het Israëlische leger schiet regelmatig met scherp, traangas en vervuild water naar hen die wekelijks protesteren.
Eeuwige, God van leven wij bidden voor de kinderen en de jongeren die gevangen raken in het gepleegde geweld zonder enig idee te hebben wat er gebeurt of controle daarover bezitten. Wij bidden voor hen die gedood zijn, verminkt of beroofd zijn. Voor al diegenen wiens toekomst gewoon van hen is afgenomen; voor al diegenen wiens leven kil en koud is geworden, zonder enig uitzicht op vooruitgang, mobiliteit en hoop.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 7 februari verwoestte de Israëlische bezettingstroepen in de Negev woestijn voor de 140 ste keer het Bedoeïen dorp al-Araqiba ten zuiden van Israël. Dit is de tweede keer in twee weken tijd dat het dorp verwoest is. Vervolgens lieten ze de dorpelingen,dakloos en onder koude winterregens achter.
Eeuwige, wij danken U voor de moed en de onverzettelijkheid van al deze mensen die opnieuw doorgaan met de herbouw en weigeren uit het land verdreven te worden. Wij vragen U of U de Israëliers die beslissingen nemen, wilt helpen en laten inzien dat waarheid en het recht het altijd  zullen winnen, te aanvaarden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Wereldraad van Kerken die het EAPPI programma in Palestina en Israël heeft geïnitieerd en in gang gezet heeft onlangs het werk verricht door vrijwilligers in Hebron voorlopig stopgezet. Dit is gebeurd door het aanhoudende en toenemende geweld door kolonisten en het Israëlische leger. Op 7 februari liepen de Rabbis for Human Rights in solidariteit met de vrijwilligers door Hebron. Zij hebben ook besloten vergaderingen te organiseren met de Joodse gemeente met het doel de mensen die EAPPI verrichten, terug te laten keren.
Eeuwige, wij danken U voor dit opgezette programma van de Wereldraad en tegelijkertijd ook voor de ondersteuning daarbij gegeven door andere organisaties ondanks alle tegenwerking en geweld.
Wij bidden dat de vrijwilligers mogen terugkeren in Hebron om door te gaan met hun belangrijke werk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Canadese regering heeft de charitatieve status van een Joodse organisatie ingetrokken. Er is namelijk gebleken dat het geld bestemd is voor vele militaire projecten en nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.
Eeuwige, wij bidden U dat het voorbeeld van de Canadese regering een teken mag zijn voor allen die staan voor gerechtigheid. Dat organisaties die doelen illegaal steunen hetzij militair, hetzij tegen burgers gericht de genade ontvangen om zich te realiseren dat zij fout zitten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Dankzij vele vrijwilligers over de gehele wereld  wordt de Wave of prayer en een aantal van onze publicaties nu in negen talen vertaald.
Eeuwige, wij danken U voor al onze vrienden over de gehele wereld die ons steunen met hun verschillende capaciteiten. Daarbij denken wij ook aan hen die deze gebeden ook gebruiken en gezamenlijk bidden. Zegen hen allen en hen die hen lief zijn. Wij zijn dankbaar voor hun aanhoudende toewijding en warme vriendschap, waarin zij U vragen onze collegialiteit met hen te delen als het gaat om vrede en gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 15 februari houdt Sabeel in Jericho een bijeenkomst voor mensen die plaatselijke Bijbel groepen ondersteunen.
Eeuwige, wij danken U voor de gaven en de toewijding van de leiders in de gemeentes, die doorgaan anderen te bereiken, door hun aanhoudende geloof. Zend uw heilige Geest over al diegenen die aan deze trainingsdag meedoen en help hen naar de boodschap te luisteren die U hen bekendmaakt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het KUMI NOW initiatief  gaat deze week over het Mossawa Centrum en hun speerpunt dat over discriminatie gaat met name tegen Arabische inwoners van Israël. KUMI NOW moedigt aan om de informatie te lezen en dan tot actie te komen. Dat houdt in een brief te schrijven naar het ministerie van buitenlandse zaken met de boodschap: ‘’Ik vraag U met klem dat Israël de rechten van de Arabische inwoners van Israël erkent en ook de rechten van alle mensen om gezamenlijk de keuze te maken wie zij willen kiezen.’’
Eeuwige, wij bidden voor het Mossawa Centrum en het werk dat zij verrichten Arabische inwoners van Israël te bemoedigen. Zegen hen die deelnemen in het project KUMI NOW en bemoedig hen in hun ondersteuning voor het Palestijnse volk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.