Staartje Internationale Conferentie Sabeel

De tiende Internationale Conferentie van Sabeel had een staartje.  Er volgde internationaal strategisch overleg. De founding father van Sabeel, Naim Ateek, was inspirerend aanwezig. Hij vroeg ons om binnen de kerken aandacht te blijven besteden aan  foute theologie die meewerkt aan de bezetting, geen geweldloze middelen te schuwen die dat aan de orde stellen en koloniserende machten die ons verleiden te zwijgen te weerstaan. Wij zullen doorgaan.

Vanuit Nederland namen o.a. Willemien Keuning (staand, 3e van rechts) en Rien Wattel (zittend, 2e van rechts) deel aan het internationaal strategisch overleg.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.