Steven Paas redigeerde boek over het ‘Israëlisme en de plaats van Christus’

Dr. Steven Paas (1942), publiceerde over Europese en Afrikaanse kerkgeschiedenis en eerder over het theologische en politieke verschijnsel van het ‘christenzionisme’. Hij redigeerde nu een bundel waar meerdere bekende theologen aan meewerkten: ‘Het Israëlisme en de plaats van Christus: Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie’.

Prof. dr. Wido van Peursen, hoogleraar Oude Testament aan de VU, opent het boek met een woord vooraf. De andere hoofdstukken zijn van rev. dr. Erik van Alten, prof. dr. Gregory K. Beale, rev. Colin Chapman, dr. Bram Maljaars, ds. Joost van Meggelen, rev. dr. Duane Alexander Miller, dr. Theo Pleizier, prof. dr. Raymond Potgieter, prof. dr. Owen Palmer Robertson, rev. dr. Stephen Sizer, rev. dr. Jos M. Strengholt, en ds. Martin van Veelen.

Uit het woord voorwoord van Wido van Peursen:

‘Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen ‘aanzien des persoons’, maar toch nog wel ‘aanzien des volks’? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Hoever reikt de verlossing door Christus? Geldt die voor joden en niet-joden op gelijke wijze? Moeten christenen nog de Joodse feesten houden? Welke plaats heeft het volk Israël in de toekomst? Belangrijke vragen over de Godsleer, hermeneutiek, Christologie, soteriologie, praktische theologie en eschatologie. Het onderwerp van de bundel die voor u ligt is daarom theologisch gezien uitermate belangrijk.’

 

Steven Paas (red.), ‘Het Israëlisme en de plaats van Christus: Christocentrische interpretatie van Bijbelse profetie’, 325 pagina’s, Utrecht/ Soest: Boekencentrum-Boekscout, november 2017 [ISBN 978-9402-24114-3]

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.