Stevige solidariteitsbrief van Engelse kardinaal aan de Kerken van Jeruzalem. Kerkelijke bezittingen bedreigd door Bill of Church Lands.

Kardinaal Vincent Nichols heeft op dinsdag 19 december een stevige solidariteitsbrief geschreven aan de patriarchen en de hoofden van de plaatselijke kerken in Jeruzalem.

Kardinaal Vincent Nichols

De kardinaal schrijft: “Na uw brief aan president Donald Trump van 6 december 2017, en namens de katholieke bisschoppen van Engeland en Wales, wil ik mijn solidariteit betuigen met u en alle christenen in het Midden-Oosten in deze moeilijke tijd.”  Nochols spreekt zich krachtig uit tegen de verplaatsing van de ambassade van de VS naar Jeruzalem en tegen de doorgaande bouw van illegale settlements op de Westbank. De kardinaal spreekt ook de vrees uit dat, als de nieuwe Bill of Church Lands de Knesset passeert ook kerkelijke bezittingen steeds meer ten offer zullen vallen aan de Israëlische expansie.
De brief zou een voorbeeld kunnen zijn moderamen van de Protestantse Kerk, de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Raad van Kerken.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.