Symposium met Munther Isaac op 9 mei

 

Aanmelding voor dit symposium waar de Nederlandse vertaling van ‘The Other Side of the Wall’ wordt gepresenteerd en besproken, is nog mogelijk door het overmaken van het verschuldigde bedrag ( €15, studenten € 10, inclusief lunch) op rekening NL33INGB0003276280 van Kairos-Sabeel Nederland onder vermelding van Munther Isaac en uw naam. 

De flyer kan digitaal en in hard copy worden verspreid.

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.