Close

brief

Brief over bloedbad in Gaza

Op Goede Vrijdag vond er een bloedbad plaats in Gaza. Demonstrerende Palestijnen werden aangevallen door het Israëlische leger. Opnieuw is Gaza het toneel van excessief Israëlisch geweld. Nederland kan en mag dit niet laten passeren. Daarom is Kairos-Sabeel Nederland mede-ondertekenaar van een brief die de Nederlandse regering vraag duidelijk stelling te nemen. De brief vraag […]

Read More

Petitie tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP

Kairos Sabeel Nederland heeft op 6 mei jl. een brief gestuurd aan de Raad van Kerken cs. over de petitie van ECCP tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP. U kunt de petitie zelf ondertekenen en de brief doorsturen naar uw lokale Raad van Kerken, kerkbesturen, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en politieke […]

Read More

Brief van de Wereldraad van Kerken over het geweld in Israël/Palestina

De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken ds. Olav Fykse Tveit schreef een brief  brief aan de kerken in Israël/Palestina over het oplaaiende geweld. Hij schrijft onder andere: Hoewel frustratie en desillusie ten gevolge hiervan zich binnen de Palestijnse gemeenschap  op een kritiek niveau bevinden, doe ik een beroep op politieke en religieuze leiders om het geweld te […]

Read More