Close

Israël

‘Israël is niet de tak waarop de Kerk zit’

In het Reformatorisch Dagblad van 12 oktober 2018 stond een lezenswaardig artikel van dr. Dirk Visser, ‘Israël is niet de tak waarop de Kerk zit’. Het laat zien dat ook in de kleine, orthodoxe protestantse kerken de discussie over de verhouding jodendom en christendom en relatie met de staat Israël […]

Lees verder

Nationalisme en de “natie” als pseudoreligie

Jan Schnerr, bestuurslid van onze partner DocP, schreef naar aanleiding van onze inspiratiedag over hoe het nationalisme in Israël religieuze trekken vertoont. Hij gebruikt zelfs het woord ‘staatsreligie’. Hij wijst op een wonderlijke en gevaarlijke samensmelting van het van oorsprong seculiere Zionisme en theologische concepten uit het Jodendom.

Lees verder