Close

Jeremy Milgrom

Jeremy Milgrom: ‘De moeizame strijd tegen een stroom aan racistische joodse gedachten’

In het commentaar op het Torah gedeelte van deze week (Parashat Vayakhel-Pekudi) suggereert rabbijn Jeremy Milgrom, dat RASHBI’s (Rav Simeon Bar Yochai) verklaring over niet-joden die niet volledig menselijk zouden zijn, niet bedoeld was om de mensheid te rangschikken. In plaats daarvan werd deze “lichte tik op de vleugel”, voor een beslist niet marginale stroom […]

Read More

Jeremy Milgrom: ‘Hanukkah en het licht van de internationale werkers’

Jeremy Milgrom schrijft voor Rabbis for Humanrights toelichtingen op lezingen die op het synagogale leesrooster staan. Hij legt daarin een link tussen de Joodse Bijbel/theologie en het opkomen voor menselijke waardigheid en gerechtigheid in Israël en Palestina. Deze keer gaat het over het joodse lichtfeest Hanukkah. Milgrom schrijft: “Hanukkah valt dit jaar van 27 november […]

Read More

Jeremy Milgrom: “We hebben de neiging om de Bijbel achterstevoren te lezen”

Als migratie in jouw familieverhaal, in het verleden, heden of toekomst, een belangrijk kenmerk is, is het Torah gedeelte van deze week (Genesis 12-17) er voor jou: לך לך מארצך– “Ga uit je land!” – Is de eerste en misschien wel belangrijkste Goddelijke verklaring die Abraham hoort, en iedereen die aan een dergelijke impuls gehoorzaamt […]

Read More

Jeremy Milgrom: ‘De Torah begint met de Rechten van de Mens’

In zijn commentaar op het Thora gedeelte van Bereishit [1] van deze week (29 oktober), herinnert Rabbijn Jeremy Milgrom ons aan onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten van álle mensen te eerbiedigen, en dringt hij er bij zijn landgenoten op aan om te weigeren enkele van de ergste schendingen van de mensenrechten die de natie (Israël) […]

Read More