Close

Raad van Kerken

Petitie tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP

Kairos Sabeel Nederland heeft op 6 mei jl. een brief gestuurd aan de Raad van Kerken cs. over de petitie van ECCP tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en tegen TTIP. U kunt de petitie zelf ondertekenen en de brief doorsturen naar uw lokale Raad van Kerken, kerkbesturen, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en politieke […]

Read More