Terugblik en teksten symposium Van wie is het Beloofde Land?

Theologen en kerkleden en andere belangstellenden hadden op 20 september 2019 in Driebergen een bescheiden dinercongres. Het uitgangspunt was de vraag uit het Kairos-document van Palestijnse christenen (2009) aan kerken elders: ‘Kunnen jullie ons helpen onze vrijheid terug te krijgen, zodat onze twee volken gerechtigheid, vrede, veiligheid en liefde kunnen vinden?’

Dhr. Nico de Waal, uitgever van Kokboekcentrum, overhandigde  een ‘eerste exemplaar’ aan de voorzitter van de theologiewerkgroep, Harmen Jansen van Kairos-Sabeel-Nederland. Het was vanwege zijn a.s. pensionering voor dhr. de Waal de laatste keer. Het was de vierde coproductie, na de vertaalde boeken van Naim Ateek, Mitri Raheb en Walter Brueggemann.

Jansen overhandigde daarna dit exemplaar aan Anne Veldhuis, dochter van wijlen dr. Henri Veldhuis (1956-2018) die een belangrijk inspirator was voor Kairos-Sabeel. Een van zijn foto’s illustreert de omslag van het boek.

Er werd geluisterd en gekeken naar een samenvatting van een eerder gehouden interview met Yohanna Katanacho. De vertaling van het volledige interview is na te lezen. ‘Laat de positie van Palestijnen integraal onderdeel uitmaken van de dialoog in het Westen tussen christenen en joden’ was een van zijn uitspraken.

Vier inleiders gaven hun reflectie bij het boek en bovenstaande vraag.

Prof. dr. Bernard Reitsma (faculteit religie en theologie VU en docent-onderzoeker CHE), docent geweest in Beirout en persoonlijk bekend met ‘Hannah’ Katanacho, bepleitte een respectvolle benadering van Palestijnen én van Israël die de kritische vragen niet vermijdt. We moeten profetisch durven spreken over Gods manier van rechtzetten, maar al te gemakkelijke politieke uitspraken vanaf ‘hier’ over ‘daar’ vermijden en liever krachtig benoemen waar er aan verzoening gewerkt wordt.

Net als hij waardeerde ook Daniël Drost (docent seminarie baptistenkerken Amsterdam) Katanacho’s vermijden van wij-zij-tegenstellingen, zijn weg willen kruipen uit een slachtofferpositie. Drost ging aan de hand van de Amerikaanse theoloog Yoder dieper in op een discussie van Katanacho met de eveneens Palestijnse theoloog Mitri Raheb over het begrip ‘imperium’. In verzet tegen ‘kwade machten’ is onderscheid nodig tussen staatsmacht en etniciteit, om antisemitisme te vermijden.

Ir. Kees Nieuwerth (vice-voorzitter Raad van Kerken) kondigde in zijn waarderende reactie niet alleen een aanstaande ontmoeting aan van de Raad van Kerken met Palestijnse kerkleiders, maar las ook voor uit het officiële antwoord dat de Nederlandse Quakers als enige kerkgenootschap in ons land hebben gegeven op het Kairos-document.

Ir. Nabil Sahhar (architect, docent ROC Landstede) vertelde hoe hij als Palestijns vluchteling zijn plek heeft geprobeerd te vinden in Nederland. Bij zijn inzet in Nederlandse kerken om karikaturen en onkunde over Palestijnen te bestrijden stootte hij op veel weerstand. Bij ‘christenen voor Israël’ werd hij gewoon de zaal uitgezet. Hij bleek niet méér ingang te hebben dan mede-moslims. Moest hij soms kiezen tussen zijn Palestijnse en zijn christelijke identiteit? Wie weet in Nederland dat toen de Palestijnen bij de Oslo-akkoorden 78 % van hun land aan Israël ‘afgaven’ en als dank Israël vervolgens 500 checkpoints in de Palestijnse gebieden inrichtten, veel Palestijnen toen snoep uitdeelden aan de soldaten? ‘Wij hebben geen haat in ons.’ ‘Israël is in groot gevaar. Het gaat zichzelf vernietigen. Ik hoop dat het niet gebeurt.’ ‘Wij kunnen ons met de harde realiteit verzoenen. Maar we meten erkend en herkend worden.’

Voorafgaand aan deze reflecties vonden er acht ‘tafelgesprekken’ plaats.

Lees hier de bijdragen van:

dr. Steven Paas: Katanacho en de strijd tegen ‘Israëlisme’
Meta Floor: kijken in de spiegel van de Tent of Nations en Kairos
dr. Harmen Jansen: prikkelende thema’s uit Palestijnse spiritualiteit
ds. Willemien Keuning: handelingsperspectieven uit Kumi Now
dr. Meindert Dijkstra: de historische verwevenheid van Palestijnen met het land
ds. Jan den Hertog: de Israël-Palestina-nota van Protestantse Kerk tien jaar later
ds. Hans Baart: de betekenis van Katanacho’s positie over ‘Christus en het land’
drs. Daniël Drost: Nederlandse baptisten en hun betrokkenheid op Israël

Met deelnemers uit wel acht verschillende kerkgenootschappen en ook een moslim was het een zeer oecumenische ontmoeting.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Reacties of vragen: dshjansen@gmail.com

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.