Thirza en Janneke op Volzin.nl: ‘Wat is de waarde van een Palestijns leven?’

Op vrijdag 26 januari deed het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak in de zaak die Zuid-Afrika aanspande tegen de staat Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van het schenden van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide. De uitspraak was duidelijk: er is mogelijk sprake van genocide en Israël moet alles in het werk stellen om dat te stoppen. Kairos-Sabeel reageert op deze uitspraak in Volzin, met een artikel geschreven door onze bestuursleden Janneke Stegeman en Thirza Snoek.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.