Tip voor de Protestantse Kerk(en) in Nederland

 

De Al Aksa moskee door het raam van de Dominus Flevit kerk op de Olijfberg

 

 

Toen Jezus  in de week van zijn lijden Jeruzalem naderde, huilde hij over de stad en zei:

‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen’.

Hij kwam ook in actie: hij betrad de rechtbanken van religieuze en politieke machten om de confrontatie aan te gaan met hen die hun macht misbruikten. God bedoelde dat de tempel een ‘huis van gebed voor alle volken’  zou zijn (Marcus 11:17). Jezus belichaamde de profetie van Jesaja dat alle naties naar Jeruzalem zouden stromen, dat volkeren van de wereld zwaarden tot ploegscharen zullen smeden en de oorlog niet meer zullen leren (Jesaja 2:2-4).

 

Vandaag blijven we ons inzetten voor die verzoenende visie voor Israëli’s en Palestijnen, en voor volkeren in conflict waar ook ter wereld. 

We zullen spreken met regeringen en religieuze leiders over de hele wereld en er bij hen op aandringen gerechtigheid te zoeken voor zowel de Palestijnen als de Israëliërs en niet simpelweg de ene of de andere kant te steunen. Wij vragen landen van de wereld om te stoppen met het leveren van wapens aan de strijdende partijen, en om samen met de gemeenschap van naties te streven naar een rechtvaardige vrede. 

Uiteindelijk zal het God zijn die genezing brengt aan de naties. Wij leven die hoop uit door te bidden: ‘Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’ – en door de geweldloze weg van Jezus, de Vredevorst, te volgen.

 

 

Uit de reactie van de Mennonite World Conference op de oorlog in Palestina/Israël, oktober 2023

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.