10 december, internationale dag van de mensenrechten. Steek een kaars aan.

Met kaarslicht willen wij a.s. zondag onze betrokkenheid bij het Palestijnse volk tonen. Wij zijn burgers en organisaties die het bombarderen van het dichtbevolkte Gaza verafschuwen en aanvechten. Meer dan 22.000 weerloze mannen, vrouwen en kinderen vonden al de dood. Daarnaast liggen veel vermisten onder het puin van verwoeste woonblokken, scholen en ziekenhuizen.

Ook in zogenaamd veilige gebieden is niemand zijn leven nog zeker. In drukke toevluchtsoorden heersen honger en ziekten. In plaats van hulp krijgen de mensen nog meer bombardementen te verduren. Ze kunnen nergens heen.

Op 10 december zullen wij op veel plaatsen in Nederland kaarsen branden en aandacht geven aan dit vreselijke onrecht. 

Om 19.00 uur op de Dam in Amsterdam en in Wageningen bij Hotel de Wereld.

In kerken wordt de tweede advent kaars aangestoken, en gebeden voor recht en vrede. 

Wij roepen iedereen op mee te doen met een kaarsje, samen op een plein, in de moskee, op je vensterbank!

Wij zeggen: Staakt het vuren, NU! 

 

 

Ook Kairos-Sabeel Nederland ondersteunt deze actie.

 

 

Dit delen: