Uitnodiging: 29 april BDS-bijeenkomst

BDS is niet tegen Israël, maar voor vrede en recht!

Op woensdag 29 april a.s. is er een belangrijke bijeenkomst over BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties). U bent van harte uitgenodigd!

Gastvrijheid wordt ons geboden door de paters Assumptionisten, in kasteel Stapelen, Stapelen 1 in Boxtel. Dit ligt op 5 minuten loopafstand van het NS-station.

Dagvoorzitter: mw Tineke Lodders

Max. aantal deelnemers: 50

Deelname, op uitnodiging, is gratis.

Context

Ruim 5 jaar geleden werd in Nederland het door Palestijnse christenen geschreven Kairos document aangeboden aan de besturen van de Nederlandse kerken. Veel van jullie waren daarbij (betrokken). Een belangrijk onderdeel uit het document is de oproep aan alle medechristenen om mee te werken aan het bereiken van rechtvaardige vrede tussen Palestina en Israel. Vreedzame mogelijkheden om hier aan bij te dragen zijn vormen van BDS (Boycot, Desinvestering, Sancties), gericht op het beëindigen van de bezetting en het wegnemen van economisch voordeel dat de bezetter nu uit de bezetting haalt.
In oktober 2012 werd op kasteel Stapelen, op deze zelfde plek, een brainstorm bijeenkomst gehouden die onder meer leidde tot een Kairos-BDS verklaring. De uitwerking is ter hand genomen in een brede BDS coalitie, maar dit heeft nog weinig concrete uitwerking gekregen.

Doelstelling bijeenkomst

Het ontwikkelen van handelingsperspectieven voor een breed, onder meer kerkelijk, publiek.  Manieren om deze ruim onder de aandacht te brengen met aansprekende manieren van communicatie. Duidelijk maken dat BDS gericht is op het beëindigen van flagrant onrecht en het bereiken van rechtvaardige vrede, maar niet tegen het bestaansrecht van de staat Israël.  Als het lukt ligt er op het einde van de middag een helder en uitvoerbaar plan met concrete doelstellingen, tijdpaden, middelen.

Partners

Hoewel diverse organisaties zich met vormen van BDS hebben beziggehouden is nog weinig voortgang geboekt, zeker waar het gaat om het bereiken van een grotere groep mensen. Daarom willen we deze bijeenkomst gebruiken om met alle deelnemers samen goed te brainstormen over concrete mogelijkheden om dit verder te brengen. Er ligt geen vooropgezet plan, dat willen we gezamenlijk ontwikkelen.

Programma

10.00 uur inloop met koffie / thee

10.30 uur Opening
Toelichting stand van zaken en beoogd resultaat van de dag

10.45 uur Motiverend verhaal

11.00 uur Palestijnse gast. De Palestijnse gast die had toegezegd moest om gezondheidsredenen afzeggen. We zijn nog actief op zoek naar vervanging.

11.30 uur Koffiepauze

11.45 uur Groepen
Thema’s
– Motiverend materiaal om te gebruiken in parochies en gemeenten
– Welk type actie spreekt aan
– Barrières en obstakels – hoe daarmee om te gaan
– Creatieve manieren om aandacht te vragen: motto, cartoon ……
– Samenwerken met bondgenoten en communicatie
Uitkomst: concrete voorstellen

13.00 uur Lunch
Mogelijke dwarsverbanden tussen de groepen

14.00 uur Plenaire – welke uitkomsten zijn er uit de groepen?

14.45 uur Reflectie op deze oogst door de Palestijnse gast

15.00 uur Verdere concretisering

16.30 uur Finale oogst en plenaire afsluiting

Mogelijkheid van hapje en drankje

Aanmelden: info@kairospalestina.nl: Naam, (e-mail) adres, evt. namens welke organisatie, met hoeveel personen

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.