UITWEG april 2023

 

 

Omar Haramy, directeur van Sabeel Jeruzalem in de Uitweg van deze maand:

Persoonlijk geloof ik dat de kerk gevangen zit in Goede Vrijdag, of – zoals wij het in het Arabisch noemen: Al Juma Al Hazina, Droevige Vrijdag. Iedereen die op zondag nog naar de kerk gaat, of deel uitmaakt van kerkelijke structuren en christelijke organisaties, wordt voortdurend blootgesteld aan de theologie van Droevige Vrijdag. Men voelt dat de kerk in de schaduw van het kruis leeft, bang, verward en overweldigd. De uitdagingen zijn enorm en de kerk heeft het geloof verloren in een God die in staat en van plan is de uitdagingen te overwinnen. Vaak herken ik de christelijke boodschap niet meer in onze instellingen en leiders.

De vroege Kerkvaders en -moeders leerden de volgelingen van Christus: Bid niet ‘Heer, mijn problemen zijn groot’, maar zie uw problemen onder ogen en zeg: ‘Problemen en conflicten, weet dat mijn Heer groot is’. Deze leer van de Kerkvaders en -moeders sluit beter aan bij de Christus die wij in de evangeliën kennen.

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.