uitWEG december 2018

uitWEG is de nieuwsbrief van Kairos-Sabeel Nederland. Donateurs ontvangen een papieren exemplaar thuis.

uitweg 18 Pg 4 en 1

uitweg 18 Pg 2 en 3

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.