uitWEG mei 2019

uitWEG is de nieuwsbrief van Kairos-Sabeel Nederland. Donateurs ontvangen een papieren exemplaar thuis.

1
2
3
4

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.