Vacature EAPPI verlengd

Kerk in Actie zoekt mensen die in 2017 gedurende drie maanden als vrijwilliger willen meewerken in Palestina aan het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI).

eappi1

Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun aanwezigheid bij te dragen aan vrede en naleving van de mensenrechten in Israël en Palestina. De bevolking, waaronder ook schoolkinderen, wordt in Palestina ernstig in haar bewegingsvrijheid beperkt maar ook andere mensenrechten komen in het gedrang. Oecumenische begeleiders begeleiden kinderen onderweg naar school, zien toe op de mogelijkheid om gebedsruimten te bezoeken en ondersteunen acties van Israëlische vredesorganisaties.

De uitzending kan plaatsvinden op verschillende momenten in het jaar. Voorafgaand aan de uitzending volgt u van 12-18 maart 2017 een gedegen voorbereidingstraject met andere vrijwilligers in Zwitserland. Tijdens uw verblijf deelt u uw ervaringen via een weblog. Na afloop vragen we u om tenminste één jaar beschikbaar te zijn om in gemeenten presentaties te houden over uw ervaringen.

De kosten van voorbereiding, reis en verblijf worden voor een groot gedeelte gedragen door Kerk in Actie.  Van de vrijwilliger wordt een eigen bijdrage gevraagd. De leeftijd voor deelnemers is gesteld op   25-70 jaar.

Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/eappi.

Er geldt een selectieprocedure. U kunt bij Tineke van der Stok, Tineke.Van.Der.Stok@icco-cooperation.org een informatiedocument aanvragen waar u meer kunt lezen over het programma én de eisen die gesteld worden om waarnemer te worden.

Solliciteren kan tot en met 9 januari 2017. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 en donderdag 26 januari 2017.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.