Vaticaan zorgde mede voor wereldwijde afkeuring van Trumps Jeruzalembesluit

De Zaakgelastigde van de Apostolische Nuntiatuur (Vaticaan) in Amman Mgr. Mauro Lalli heeft gezegd dat de Heilige Stoel het Hasjemitische ‘custodianship’ van de islamitische en christelijke heilige plaatsen in Jeruzalem erkent, en dat de historische en onwrikbare positie van de Heilige Stoel in Jeruzalem daarop is gebaseerd.

Inline afbeelding 1

Mgr. Lalli (Foto Abouna.org)

Hij merkte op, dat de vroege en beslissende houding van het Vaticaan, die het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, verwierp, de positie van verschillende landen in de wereld heeft beïnvloed, wat tot uiting kwam in hun stem tegen het standpunt van de Verenigde Staten in de Verenigde Naties.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.