Verklaring kerkleiders over gemeentelijke belastingen Jeruzalem

De kerkleiders van Jeruzalem hebben een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Jeruzalem tot het heffen van nieuwe belastingen op kerkelijke bezittingen. Hiermee zou worden afgeweken van de eeuwenoude status quo in de heilige stad Jeruzalem.

Wij verklaren dat een dergelijke maatregel zowel het heilige karakter van Jeruzalem ondermijnt, als de mogelijkheid van de kerk in dit land haar werk voor de lokale gemeenschap en de wereldwijde kerk te doen in gevaar brengt.

Wij verzoeken het gemeentebestuur van hun voornemen af te zien en er op toe te zien dat de status quo […] blijft gehandhaafd en dat het karakter van Jeruzalem als heilige stad geen geweld wordt aangedaan.

[pdf-embedder url=”https://kairos-sabeel.nl/wp-content/uploads/2018/02/1518613892417906.pdf”]

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.