Close

Verklaring van Palestijnse christelijke organisaties over de classificatie van zes Palestijnse mensenrechtenorganisaties als "terroristische organisaties”

 

                                                                                                25 oktober 2021

 

Jeruzalem, Palestina – Palestijnse christelijke organisaties veroordelen en hekelen in de sterkst mogelijke bewoordingen het besluit van de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz uitgevaardigd op 22/10/2021 tegen zes Palestijnse mensenrechtenorganisaties, te weten: 

 

Addameer Prisoner Support and Human Rights; 

Al Haq; 

Defense for Children International/Palestine; 

Bisan Center for Research and Development; 

Union of Agricultural Work Committees (UAWC); 

en de Union of Palestinian Women’s Committees. 

 

Het besluit merkt de zes organisaties aan als “terroristische organisaties”, als opmaat tot sluiting van deze organisaties en een verbod op hun activiteiten. Het gebruik door de Israëlische bezetting van haar binnenlandse politieke wetgeving in de “strijd tegen terrorisme” om deze organisaties te beschuldigen, kwam na jaren van systematische campagnes tegen Palestijnse maatschappelijke

organisaties met het doel hen en hun aanhangers in internationale organisaties en coalities die opkomen voor vrede en gerechtigheid het zwijgen op te leggen. 

 

Deze aanwijzing is gericht tegen alle Palestijnse maatschappelijke organisaties, met name die welke zich inzetten om de Palestijnse mensenrechten te verdedigen, schendingen tegen Palestijnen te documenteren, rechtsbijstand te verlenen en namens hen internationaal pleitbezorgers te zijn, die er bij de internationale gemeenschap op aandringen de mensenrechten van de Palestijnen te beschermen, met name hun recht op zelfbeschikking, en een einde te maken aan het Israëlische settler-kolonialisme en zijn Apartheidsregime.

 

Wij, de ondergetekende Palestijnse christelijke organisaties, herhalen de onwettigheid van deze arbitraire beslissing en de ernstige implicaties ervan voor maatschappelijke organisaties en mensenrechten verdedigers;  

en wij roepen landen, de internationale gemeenschap, partners en donoren in het algemeen en internationale christelijke instellingen in het bijzonder, op om dit besluit te verwerpen en te veroordelen, en te voorkomen en te beletten dat de Israëlische bezettingsstaat kan doorgaan met deze arbitraire en onwettige praktijken, die in strijd zijn met het internationale recht; 

en wij roepen hen op om druk uit te oefenen op Israël om het besluit te herroepen; 

en om steun te blijven verlenen aan het recht van de Palestijnen op rechtvaardigheid, vrijheid en waardigheid. 

 

Diyar Consortium 

Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center

East Jerusalem YMCA

YWCA of Palestine

The Joint Advocacy Initiative (JAI) 

Bethlehem Bible College

The Palestinian Christian Initiative / Kairos Palestine