,

Terwijl de gevechten tussen Israëlische strijdkrachten en Palestijnse militante groeperingen voortduren, vallen er aan beide kanten veel slachtoffers, onder wie burgers. Deze escalatie komt in de nasleep van een onvoorziene aanval op Israël door Hamas, waarbij premier Benjamin Netanyahu de mogelijkheid van een “lange en uitdagende oorlog” benadrukte.

Bij Sabeel zien we een toekomst voor ons waarin elk leven intrinsieke waarde heeft en elk individu vrijheid en veiligheid geniet, ongeacht zijn achtergrond of identiteit. Het is 75 jaar geleden sinds de Nakba, 57 jaar van militaire bezetting en 16 jaar sinds het begin van de Israëlische militaire blokkade. In het licht hiervan begonnen Palestijnse militanten een aanval die zijn weerga niet kende. In reactie daarop begon de Israëlische regering met luchtaanvallen, bombardementen en dreigde zelfs met oorlogsmisdaden tegen Gaza. Bij de recente gebeurtenissen zijn vele Israëli’s en Palestijnen omgekomen en gewond geraakt en burgers ontvoerd.
 
Terwijl we aandachtig de gebeurtenissen volgen, is het van groot belang om te onthouden:De Palestijnen worden al meer dan 75 jaar aangevallen door het zionisme.De voortzetting van Israëls beleid met betrekking tot verdrijving, apartheid en bezetting wordt mogelijk gemaakt door de steun van verschillende dominante wereldmachten, met name de VS, die diep betrokken blijft bij dit conflict.In het afgelopen jaar heeft een extreme verschuiving naar extreemrechts in de Israëlische regering geleid tot een intensivering en meedogenloze militaire bezetting. Ons Palestijnse volk wordt geconfronteerd met gewelddadige uitzettingen, sloop van huizen, massamoorden, belegeringen en dagelijkse vernederingen.Er zijn terugkerende incidenten waarbij Joodse extremisten en Israëlische strijdkrachten de heiligheid van de eredienst verstoren, waarbij ze de islamitische Al Aqsa moskee in Jeruzalem bestormen en vreedzame gelovigen intimideren. De Israëlische regering heeft uitzonderlijke beperkingen opgelegd aan Palestijnse christenen, vooral tijdens hun religieuze feesten. Aanvallen door radicale joodse groepen op onze christelijke gemeenschappen en eigendommen blijven doorgaan, met verwaarloosbare respons van de Israëlische regering.In de loop der jaren heeft de bevolking van Gaza de wurggreep gevoeld van een strenge Israëlische blokkade door de lucht, over zee en over land, waardoor twee miljoen mensen in de val zitten en verstoken blijven van fundamentele levensbehoeften.Palestijnse gevangenen, inclusief kinderen, worden routinematig in de vroege uren van hun huizen opgepakt door Israëlische bezettingstroepen en vaak zonder formele aanklacht vastgehouden in militaire gevangenissen. Vreedzame protesten tegen dit beleid, zelfs in de vorm van hongerstakingen, worden beantwoord met harde represailles.Palestijnse woningen in verschillende dorpen en steden worden in brand gestoken door Israëlische kolonisten of gesloopt door militaire operaties.Hele Palestijnse gemeenschappen zijn gedwongen hun voorouderlijke huizen en land te verlaten, soms om Israëlische militaire activiteiten te ondersteunen.         
Al 75 jaar draait het Israëlische beleid om verdrijving, militaire bezetting en een apartheidssysteem. Het lijden in deze jaren is in belangrijke mate verbonden met de rol van de VS in deze onrust. Door Israël consequent te steunen, bevorderen de VS indirect het voortdurende geweld. De ongecontroleerde militaire hulp, diplomatieke bescherming en enorme financiële steun van de VS spelen een rol in het ondersteunen van het bestaande beleid van Israël. Onwrikbare steun voor het Israëlische leger houdt de geweldsspiraal alleen maar in stand.
 
In het licht van deze uitdagingen verbinden wij, ondergetekenden, ons tot geweldloosheid, beïnvloed door deze overtuigingen:De macht van het Israëlische leger en zijn aanhangers is ongeëvenaard; geweld zal geen overwinning brengen.Geweldloosheid is een sterke kracht. Het maakt collectieve deelname mogelijk van Palestijnen, Israëli’s en de internationale gemeenschap. De weg van geweldloosheid heeft de meeste impact.Onze strijd is niet tegen individuen, maar tegen het kwaad. Geweld schaadt individuen, maar onze ware tegenstander is het inherente kwaad van bezetting en racistische ideologieën, die met het goede overwonnen kunnen worden, want God is de belichaming van het goede.Wij staan onverkort voor geweldloosheid omdat het overeenkomt met de goddelijke principes die door de Schepper zijn vastgelegd. Zoals regen onpartijdig is en zowel de onderdrukten als de onderdrukkers laat regenen, zo houden wij Gods wegen in stand. 
Aan iedereen die gelooft in gewapend verzet en dit uitoefent:
1.           Minacht geweld; het is niet de oplossing. Laat je niet leiden door toorn of wraak.
2.           Aan degenen die nog steeds hun wapens vasthouden, dringen we erop aan dat ze zich houden aan de principes van oorlogvoering. Het hooghouden van de heiligheid van burgerlevens is een grondbeginsel dat door alle religies en menselijke moraliteit gedeeld wordt. Als vrede ons ontglipt, laten we dan afzien van genadeloze conflicten.
3.           We nodigen kerken en iedereen die zich inzet voor gerechtigheid, vrede en verzoening uit om onze geweldloze missie te steunen. Het langdurige beleid van ontheemding, militaire bezetting en apartheid door de Israëlische regering moet worden ontmanteld, maar de kosten mogen niet buitensporig hoog zijn. Sta achter ons in onze geweldloze inspanningen.
 
De eliminatie van de ander is geen levensvatbare optie. De internationale gemeenschap moet begrijpen dat duurzame vrede en het stoppen van geweld verweven zijn met het streven naar echte gerechtigheid. De Palestijnen eisen een rechtvaardige oplossing voor het onrecht van de Nakba, een einde aan de militaire bezetting van 1967 en een einde aan het apartheidssysteem. De vasthoudendheid en de geestdrift van het Palestijnse volk zijn onwrikbaar, met een consequente sumud (vastberadenheid). De geweldloze meerderheid van de Palestijnen moet creativiteit en moed blijven inzetten als hun belangrijkste middelen, en het is noodzakelijk dat de leden van deze alliantie elkaar versterken en steunen.

Sabeel Jeruzalem

Kairos-Sabeel Nederland

Dit delen: