Verslag inspiratiemiddag Kairos-Sabeel 10 november 2018 (met foto’s!)

Rond de vijftig Vrienden – dit keer waren geen critici, wat toch ook wel een beetje jammer is – kwamen op 10 november 2018 bijeen in de Johanneskerk te Amersfoort om zich te laten inspireren door de voorzitter Kees Blok, student theologie Geke van Vliet en schrijver ds Meindert Dijkstra.

Vooraf was er een middaggebed waarbij na mooie orgelklanken iedereen een gebedsintentie kon zeggen onder het aansteken van een kaars. Vele zorgen kwamen voorbij, maar ook veel vragen om hoop en begrip.

Kees Blok verhaalde daarna over het nieuwe project van Sabeel Jeruzalem Kumi Now – Sta op , en wel Nu – waar we in 2019 uitgebreid aandacht aan zullen besteden. Zie www.kuminow.com

Hoopvol is ook dat, na het manifest van ds Jan Offringa en de Open brief aan de scriba van de PKN door Kairios Sabeel theologen, de leiding van de PKN nu met ons in gsprek gaat hoe we de verwarring die vormen van de zogenoemde Israeltheologie de kerken geeft,  kunnen voorkomen. Wordt vervolgd !

Geke van Vliet, die met support van ons naar Jeruzalem ging en stage liep bij Sabeel vertelde in een aanstekelijk verhaal hoe het haar was vergaan. Temidden van merendeels  grijze hoofden, houdt zij de hoop levend :  hier komt de nieuwe generatie !

Schrijver Meindert Dijkstra presenteerde zijn boek niet met een samenvatting ervan, want drieduizendjaar laten zich niet samenvatten in een paar honderd bladzijden en ook niet in twintig minuten. Hij schetste, dat het Land nooit exclusief aan een volk heeft toebehoord, maar dat er altijd migratiebewegingen waren tot  1948 de laatste een andere werkelijkheid schiep. Hij vroeg aandacht voor de lange geschiedenis van cultuur, taal en achtergrond  van het  Palestijnse volk.

Een deels theologisch debat volgde met als kernvraag of er theologisch steun te vinden is in de Bijbel voor de stichting van de huidige staat Israel. Die blijkt er niet te zijn, hetgeen niet moet worden verward met het bestaansrecht van die staat, die nu eenmaal internationaal rechtelijk een feit is en dus nu niet meer ter discussie staat.

De middag werd besloten met het testen van creatieve werkvormen aangedragen door Toine van Teefelen om te gebruiken bij een serie bijeenkomsten bij de vermaledijde muur in Bethlehem.

Deze slideshow vereist JavaScript.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.