Vijf ‘wijze maagden’ dagen duizenden christelijke zionistische betogers in Jeruzalem uit

Oktober 14 — Elk jaar vindt in Jeruzalem bij het einde van het Loofhuttenfeest de Jerusalem March, de Jerusalem Mars plaats. In samenwerking met de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), de grootste christelijke organisatie die steun geeft aan Israël, nemen enkele duizenden internationale christenen deel aan deze mars – lopend tussen de manschappan van het Israëlische leger. Wapperend met de vlaggen van hun eigen land en gehesen in nationale kostuums, overlaadden ze hun Israëlische toeschouwers met zegeningen en begroetingen – inclusief een speciale ode aan de zwaarbewapende politieagenten en soldaten die langs de paraderoute stonden. “God zegene het Israëlische leger (de IDF)!” en “We houden van de IDF!” kenmerkten de heersende uitingen van hun liefde voor Israël.

De afgelopen jaren hebben Palestijnse christenen geprobeerd om in deze mars ook aandacht te vragen voor de andere kant van het verhaal. Zij deden een creatieve poging om door te dringen in het geweten van deze christenen die Israël vaak blindelings steunen. Christenen, die vaak geen weet hebben van het Palestijnse perspectief, waarin Palestijnen pleiten voor vrijheid en mensenrechten, zoals omschreven in het internationaal recht.

Leden van Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, mobiliseerden lokale en internationale activisten bij te dragen aan een creatieve actie tijdens deze Jeruzalem mars, geïnspireerd op het Bijbelgedeelte dat de directeur van het ICEJ, dr. Jürgen Bühler, dit jaar centraal stelde: de evangelielezing Matteüs 25:1-13. In dit verhaal komen vijf wijze en vijf dwaze ‘maagden’ (aanstaande bruiden) voor, die met olielampjes wachten op de bruidegom.

Sabeel gebruikte dit verhaal als inzet voor de creatieve actie. Gekleed als bruiden deelden vijf ‘maagden’ duizenden flyers uit die de exclusieve theologie van de betogers betwistten. De ‘maagden’ droegen ook olielampjes. Ze gaven de betogers 531 kleine flesjes met olijfolie van de olijfbomen uit Bethlehem, die door de Israëlische afscheidingsmuur zijn afgesneden van de stad. De 531 olijfolieflesjes symboliseren het aantal Palestijnse dorpen ontvolkt tijdens de Nakba in 1948, toen de staat Israël werd opgericht. In de flyers stond de volgende verklaring, vertaald in 25 talen:

“De lamp schijnt helderder als de olie schoon is; reinig het geloof met inclusiviteit en rechtvaardigheid voor beide volken van dit land.”

In Matteüs 25: 1-13 vraagt Jezus de kerk om klaar te staan mét olie in de lampen. De olie stond symbool voor liefdadigheid, geloof, liefde en de christelijke deugden. Zo daagden de ‘maagden’ de christelijke zionistische betogers uit om inclusiviteit en geloof na te leven en om liefdadigheid te verrichten voor gerechtigheid en vrede voor beide volken van dit land.

Eén van de Palestijns christenen legt uit: “We wilden hen een geschenk geven, dat iedere vorm van theologie bekritiseert die de helft van de bevolking van dit land uitsluit en vernedert.”

Christelijke zionisten kunnen als één van de machtigste politieke bewegingen het internationale beleid beïnvloeden als het gaat om Israël en Palestina. Ze worden sterk beïnvloed door de apocalyptische theologie die de moderne staat Israël ziet als een vervulling van de Bijbelse profetie. Zij zegenen doorgaans de militaire acties en het uitbreiden van de nederzettingen, omdat dit voor hen het bewijs is van Gods plan dat Jezus’ terugkeer naar de aarde versnelt.

Daarentegen reageren veel Israëlische of andere joden verontrust op deze opvattingen van sommige christelijke zionisten, die Israël zien als een soort pion in een ‘Einde der Tijden’-strijdplan waarin een deel van de Joden zich zal bekeren en de anderen worden uitgeroeid.

De flyers die uitgedeeld werden tijdens de mars, refereerden ook naar een passage (Handelingen 1: 6-7) uit de christelijke Bijbel waarin Jezus teleurgesteld is over de vraag van zijn discipelen: “Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” Jezus reageerde dat het herstellen van het koningschap voor Israël niet belangrijk was; hij had betere plannen voor de kerk. Jezus’ plan had geen invloed op een bepaald volk, maar op de hele wereld. Het was een plan voor verlossing, rechtvaardigheid, gelijkheid en inclusiviteit. In andere woorden, het antwoord op “Zijn we er al bijna klaar voor?” is “Nee, we gaan ons daar eigenlijk helemaal niet mee bezig houden.”

Ondanks dat het christelijke zionisme populair werd door bestsellerromans, blijft de stroming buiten de leer van de meest traditionele christelijke denominaties. Toch heeft deze eenmaal ontstane theologie belangrijke invloed op politiek gebied. Als een speciale belangengroepering zijn ze in staat kiesdistricten en donatiedollars te mobiliseren. Een voorbeeld is dat volgens de peilingen, maar weinig Amerikaanse christenen (of joden, wat dit betreft), stemmen op basis van steun voor Israël. Toch versterken deze groepen de perceptie van de kandidaten, dat kritiek op Israël alleen als electorale verantwoordelijkheid geldt. Ondertussen wordt er maar weinig politiek kapitaal verkregen, door op te komen voor de rechten van Palestijnen.

De flyers promoten ook drie websites: www.sabeel.org, www.kairospalestine.ps (een groep van Palestijnse christenen die zich verzetten tegen de Israëlische bezetting en de bijbehorende boycots, desinvesteringen en sancties) en www.christianzionism.org, een website die de theologie van christelijke zionisten betwist.

Het blijft onzeker of deze symbolische actie de harten en geesten van de betogers in deze Jeruzalem Mars beïnvloedt. Toch uiten de activisten een belangrijke verklaring in het openbaar, die ver buiten de West-Jeruzalemse straten van de mars zal rijken. Waarbij het bestaan van Palestijnse kerken, die worstelen met de realiteit van de bezetting, bekendheid krijgt en waarmee veel internationale christelijke broeders en zusters geconfronteerd worden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.